Zoek resultaat voor: ontslag

Filter

Producten

Vaststellingsovereenkomst controleren bij ontslag (voor werknemers)

Heb jij van jouw werkgever je een aanbod gekregen voor het beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst? Vaak wordt er dan een voorstel gedaan om door middel van een vaststellingsovereenkomst het ontslag met wederzijds goedvinden af te wikkelen. Dit heet ook wel beëindigingsovereenkomst. Voor jou als werknemer is dit geen alledaagse situatie. Daarom kan advocaat Rosalien van Dolder voor jou de vaststellingsovereenkomst controleren en helpen bij de onderhandeling met jouw werkgever. Een werkgever kan voorstellen om jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen als hij vindt dat het niet meer mogelijk is om jouw huidige functie te behouden. Dit kan zijn vanwege een reorganisatie, bedrijfseconomische redenen, boventalligheid, langdurige ziekte, een verstoorde arbeidsverhouding of een andere reden. Het regelen van het einde van de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst kan voor alle partijen de beste oplossing zijn. Een procedure via de rechtbank of het UWV kost vaak veel meer tijd, geld en energie. Advocaat Rosalien van Dolder kan je helpen met het beoordelen van het voorstel van je werkgever. Moet je deze beëindigingsovereenkomst zomaar accepteren? Krijg je wel alles waar je recht op hebt? Als het nodig is, helpt Rosalien je ook met het onderhandelen over betere voorwaarden. Zodat je een vaststellingsovereenkomst krijgt die je met een gerust gevoel kunt ondertekenen. Vaak worden de kosten voor het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst bij ontslag uiteindelijk zelfs door de werkgever vergoed.
Rosalien van Dolder

Rosalien van Dolder

Advocaat
€ 600,-
Bekijk product

Nakijken vasstellingsovereenkomst (namens werknemer)

De beeindiging van een arbeidsovereenkomst  met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst. Je krijgt te horen dat jouw werkgever je wil ontslaan en je gaat akkoord met dit ontslag. Of je verzoekt zelf de arbeidsovereenkomst te beëindigen en jouw werkgever is het met jou eens. Je gaat samen in gesprek en maakt afspraken. Dit heet ‘beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.’ Bij deze vorm van beëindiging is geen toestemming nodig van een rechter of het UWV. Toch zijn er een aantal juridische aspecten waar je goed op moet letten. De vaststellingsovereenkomst Als sprake is van wederzijds goedvinden stel je samen met jouw werkgever een schriftelijk contract op waarin jouw dienstverband wordt beëindigd en onder welke voorwaarden dat gebeurt: de vaststellingsovereenkomst. Bij deze voorwaarden kun je naast de ontslagdatum denken aan veel zaken die in de overeenkomst geregeld worden. Zo maak je afspraken over uitbetaling of opnemen van jouw vakantiedagen en moet erin staan of er nog schulden over en weer zijn. Ook kun je met jouw werkgever afspreken dat je toch voor concurrenten mag werken (verval concurrentie- of relatiebeding) en of je bijvoorbeeld jouw leaseauto of andere bedrijfseigendommen overneemt. Daarnaast kun je afspraken maken over het krijgen van een eventuele vergoeding. Als je wordt ontslagen, heb je recht op de transitievergoeding. Bij een beëindigingsovereenkomst heb je dat recht niet, maar het is wel een goed uitgangspunt voor de onderhandeling. Je kunt in overleg alsnog een (andere) ontslagvergoeding krijgen.
Veli Arslan

Veli Arslan

Advocaat
€ 600,-
Bekijk product

Aan welke eisen dient een vaststellingsovereenkomst te voldoen?

Het is in de dagelijkse praktijk gebruikelijk dat wanneer een werkgever en een werknemer besluiten om in goed overleg een arbeidsovereenkomst vrijwillig en met wederzijds goedvinden te beëindigen, daartoe een vaststellingsovereenkomst wordt afgesloten.  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen zich, ter voorkoming of beëindiging van onzekerheid of geschil omtrent hun rechtspositie over en weer, jegens elkaar binden aan een vaststelling daarvan. Wees je ervan bewust dat een vaststellingovereenkomst na ondertekening in principe niet ontbonden of vernietigd kan worden. Er is dus géén weg terug! De in een vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken zijn uiteraard juridisch afdwingbaar (grondslag: nakoming). Juridische procedures kunnen echter kostbaar en slepend zijn en daarom geef ik er de voorkeur aan om in de vaststellingsovereenkomst “als stok achter de deur” een boetebeding op te nemen. De vaststellingsovereenkomst heeft ten doel jouw toekomstige rechtspositie te bepalen en vast te leggen. Het spreekt dan ook voor zich dat het van cruciaal en essentieel belang is dat alle tussen partijen gemaakte afspraken duidelijk en op ondubbelzinnige wijze in de overeenkomst staan vermeld. Kortom: de gemaakte afspraken dienen concreet, specifiek en nauwkeurig in de vaststellingsovereenkomst te worden omschreven.  In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook een bepaling opgenomen waarin vermeld staat dat partijen tot het sluiten daarvan hebben besloten, na het inwinnen van juridisch advies en waarbij een redelijke bedenktijd in acht is genomen. Partijen hebben na afweging van alle goede en kwade kansen vervolgens besloten de arbeidsovereenkomst (of het geschil) te beëindigen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 750,-
Bekijk product

Thema's

Filter

 • Producten
 • Specialisten
 • Thema's

Categorieën

 • Workshops
 • Voor specialisten
 • Vastgoed
 • Overheid
 • Non-profit
 • Merk & auteur
 • Mediation
 • ICT & privacy
 • Financieel
 • Faillissement
 • Belasting
 • Bedrijfsrecht
 • Arbeid & ZZP
 • Aansprakelijkheid
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wij helpen je graag verder!

Hulp online Of bel 085-0657432

Filter

 • Producten
 • Juristen

Categorieën

 • Workshops
 • Voor specialisten
 • Vastgoed
 • Overheid
 • Non-profit
 • Merk & auteur
 • Mediation
 • ICT & privacy
 • Financieel
 • Faillissement
 • Belasting
 • Bedrijfsrecht
 • Arbeid & ZZP
 • Aansprakelijkheid