Aanbesteding van opdrachten en subsidieaanvragen

Veel mensen kennen het woord wel, maar weten niet precies wat een aanbesteding is. Toch zullen bepaalde ondernemers vaak in een aanbestedingstraject zitten en komt het vaker voor dan je denkt. Het is belangrijk om te weten wat dit precies inhoudt en hoe het werkt. Lees daarom goed deze pagina.

Aanbestedingstraject

Een aanbesteding is in simpele woorden de situatie waarin een opdrachtgever bekendmaakt dat hij of zij een opdracht wil laten uitvoeren, en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Dit kan een dienst zijn, maar ook een werk of een levering. Denk bij dit laatste aan de levering van onderdelen of goederen bijvoorbeeld. Het gaat om een inkoopopdracht van een publiek orgaan.

Een kort voorbeeld: de opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, wil een gebouw of tunnel laten bouwen en vraagt hiervoor verschillende bedrijven om een prijs en plan van aanpak op te geven.

Niet ieder en elk bedrijf mag meedoen aan een aanbesteding en een offerte indienen. De bedrijven die een offerte mogen indienen worden geselecteerd op selectiecriteria. Denk bijvoorbeeld aan:

  • minimale omzet;
  • bereidheid om een k-verklaring te ondertekenen (tegen bouwfraude);
  • afwezigheid van juridische conflicten;
  • eerdere aanbestedingen;
  • financiële draagkracht; en bijvoorbeeld
  • beschikking over technische middelen en kennis.
Soorten aanbesteding

Je hebt verschillende soorten aanbesteding. Zo heb je de openbare aanbesteding, waarbij iedereen die aan de selectiecriteria voldoet zich kan inschrijven. Hiertegenover staat de niet-openbare aanbesteding: hierbij bieden bedrijven zich aan via een bidbook en wordt een voorselectie gedaan van minimaal vijf partijen.

Een onderhandse aanbesteding is weer anders. Hierbij wordt je uitgenodigd door de opdrachtgever om een offerte in te dienen. Tenslotte heb je de enkelvoudige uitnodiging bij een aanbesteding, waarbij maar 1 partij wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Offerte

De offertes die worden ingediend tijdens een aanbesteding moeten in ieder geval aantonen wat de prijs van het bedrijf is voor het uitvoeren van de opdracht. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en eindigt de mogelijkheid om offertes in te dienen voor de aanbesteding. De opdrachtgever moet dan kiezen wie de aanbesteding heeft gewonnen (wie de gunning krijgt). Deel van de offerte is ook een bouwplan opstellen.

Heb jij een vraag over aanbestedingen? Stel deze vrijblijvend via blended.law!

Ik heb een vraag over aanbestedingen

Stel hem nu vrijblijvend aan blended.law!Klik hier

De gunning wordt gegeven op basis van gunningscriteria voor de offertes. Denk aan: prijs, kwaliteit en de leveringsvoorwaarden.

Op het moment dat een offerte wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, ontvangt de opdrachtnemer die de offerte heeft ingediend een gunning.

Doel aanbesteding

Het doel van een aanbestedingstraject is om concurrentie tussen bedrijven te stimuleren en om iedereen een gelijke kans te geven. Ieder bedrijf mag een offerte opgeven (zolang het wel een bedrijf is dat ook daadwerkelijk werkzaam is in het gebied waarop de aanbesteding van toepassing is).

Een belangrijk aspect van een aanbesteding is dat sommige bedrijven bezit krijgen over gevoelige of waardevolle informatie over de opdrachtgever van de aanbesteding. Soms zullen zij een non-disclosure agreement moeten tekenen. Lees hier wat dat is!

Non-disclosure agreement
Verschil aanbesteding en subsidieaanvraag

Sommige mensen halen een aanbestedingstraject door de war met een subsidieaanvraag. Het aangaan van een aanbestedingstraject en het verlenen van een subsidie o.b.v een subsidieaanvraag zijn manieren om invulling te geven aan de publieke zorgtaken binnen het sociaal domein.

Zoals net uitgelegd is een aanbesteding de procedure waarbij een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever (vaak een gemeente) en een opdrachtnemer (een bedrijf) na het doorlopen van een aanbestedingstraject waarbij meerdere opdrachtnemer een offerte mogen opsturen voor de opdracht.

Bij een subsidieaanvraag wordt een bedrag gegeven aan een bedrijf waarbij geen verband bestaat tussen de betaling en de prestatie, waarbij geen commerciële activiteiten plaatsvinden en waarbij het algemeen belang wordt gediend. Een subsidieaanvraag heeft meer het karakter van een vergoeding dan een daadwerkelijke betaling en heeft geen commercieel karakter.

In het proces van een aanbesteding wenden mensen zich vaak tot een adviseur, jurist of advocaat. Lees meer over juridische dienstverlening door op de onderstaande link te klikken.

Juridische dienstverlening
Wetgeving

Voor aanbesteding bestaat specifieke wetgeving die afkomstig is uit de Europese Unie. De aanbestedingsrichtlijn is vertaald naar nationale wetgeving. In Nederland te vinden in de aanbestedingswet 2012.

Verplicht

In Nederland zijn sommige partijen verplicht bij opdrachten boven een bepaald bedrag de opdracht te laten volbrengen via een aanbestedingstraject. Dit zijn de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen, publiekrechtelijke instellingen en speciale-sectorbedrijven zoals energiebedrijven. Deze partijen zijn in Nederland tevens verplicht om aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te doen. Zij moeten dus letten op de sociale en milieu aspecten van de dienst, levering of het werk.

Kom je zelf niet uit alle regels over aanbesteding? Laat je dan adviseren via blended.law! Wij reageren binnen 24 uur! Je bent natuurlijk ook welkom met vragen over andere onderwerpen. Stuur ons gerust een mail of stel je vraag via de website!