Aanbesteding

Veel mensen kennen het woord wel, maar weten niet precies wat een aanbesteding is. Toch zullen bepaalde ondernemers vaak in een aanbestedingstraject zitten. Het is belangrijk om te weten wat dit precies inhoudt.

Aanbestedingstraject

Een aanbesteding is in simpele woorden de situatie waarin een opdrachtgever bekendmaakt dat hij of zij een opdracht wil laten uitvoeren, en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Een kort voorbeeld: de opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, wil een gebouw of tunnel laten bouwen en vraagt hiervoor verschillende bedrijven om een prijs en plan van aanpak op te geven.

Offerte

De offertes die worden ingediend tijdens een aanbesteding moeten in ieder geval aantonen wat de prijs van het bedrijf is voor het uitvoeren van de opdracht. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en eindigt de mogelijkheid om offertes in te dienen voor de aanbesteding. De opdrachtgever moet dan kiezen wie de aanbesteding heeft gewonnen (wie de gunning krijgt). Deel van de offerte is ook een bouwplan opstellen.

Doel aanbesteding

Het doel van een aanbestedingstraject is om concurrentie tussen bedrijven te stimuleren en om iedereen een gelijke kans te geven. Ieder bedrijf mag een offerte opgeven (zolang het wel een bedrijf is dat ook daadwerkelijk werkzaam is in het gebied waarop de aanbesteding van toepassing is).

Verschil aanbesteding en subsidieaanvraag

Sommige mensen halen een aanbestedingstraject door de war met een subsidieaanvraag. Het aangaan van een aanbestedingstraject en het verlenen van een subsidie o.b.v een subsidieaanvraag zijn manieren om invulling te geven aan de publieke zorgtaken binnen het sociaal domein.

Zoals net uitgelegd is een aanbesteding de procedure waarbij een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever (vaak een gemeente) en een opdrachtnemer (een bedrijf) na het doorlopen van een aanbestedingstraject waarbij meerdere opdrachtnemer een offerte mogen opsturen voor de opdracht. Bij een subsidieaanvraag wordt een bedrag gegeven aan een bedrijf waarbij geen verband bestaat tussen de betaling en de prestatie, waarbij geen commerciële activiteiten plaatsvinden en waarbij het algemeen belang wordt gediend. Een subsidieaanvraag heeft meer het karakter van een vergoeding dan een daadwerkelijke betaling en heeft geen commercieel karakter.

Wetgeving

Voor aanbesteding bestaat specifieke wetgeving die afkomstig is uit de Europese Unie. De aanbestedingsrichtlijn is vertaald naar nationale wetgeving. In Nederland te vinden in de aanbestedingswet 2012.

Kom je zelf niet uit alle regels over aanbesteding? Laat je dan adviseren via blended.law!