Arbeidsovereenkomst: hoe stel ik die op en wat staat erin?

Wij leggen je graag uit wat een arbeidsovereenkomst precies is en wat er in het algemeen opgenomen staat in een dergelijke overeenkomst. Een arbeidsovereenkomst, ook wel een arbeidscontract genoemd, legt de afspraken tussen een werkgever en werknemer vast op papier. Hierin worden de voorwaarden van het dienstverband/dienstbetrekking opgeschreven. Een arbeidsovereenkomst moet binnen 1 maand na het starten van het dienstverband opgesteld zijn.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Een arbeidsovereenkomst kan soms uit tientallen pagina’s bestaan. Het is daarom van belang om een ervaren jurist of specialist in te schakelen die kan ondersteunen bij het opstellen van de overeenkomst. In de overeenkomst dient o.a. te staan:

Arbeidsovereenkomst

  • De gegevens van de werkgever en werknemer;
  • De locatie waar het dienstverband plaats zal vinden;
  • De functie;
  • Startdatum van het dienstverband;
  • De duur van het arbeidscontract;
  • Arbeidsomvang;
  • Salaris;
  • Aantal vakantiedagen en hoogte vakantietoeslag; en
  • Duur opzegtermijn.
Soorten arbeidsovereenkomsten

Arbeidscontracten hebben verschillende kenmerken die kunnen verschillen. Een van de belangrijkste kenmerken van een arbeidscontract is de lengte. Zo zijn er arbeidscontracten die voor onbepaalde tijd worden gesloten waarbij een werknemer voor een onbepaalde periode wordt aangenomen. De overeenkomst stopt pas indien één van de partijen het dienstverband opzegt. Hiertegenover staat het arbeidscontract voor bepaalde tijd, waarbij het arbeidscontract stopt na het verstrijken van een van tevoren vastgestelde periode (bijvoorbeeld: 6 maanden). Een ander belangrijk aspect is de arbeidsomvang. Zo heb je enerzijds een arbeidscontract met een vaste arbeidsomvang (bijvoorbeeld: 12 uur per week). Anderzijds heb je het nul-uren-contract, ook wel een oproepovereenkomst genoemd. Bij een oproepovereenkomst heeft de werknemer geen vaste werktijden en werkt hij/zij alleen indien deze gevraagd wordt te werken.

Bekijk alle arbeidsovereenkomsten
Andere soorten overeenkomsten

Een arbeidscontract moet goed worden onderscheiden van andere soorten overeenkomsten die worden gesloten in het kader van het verrichten van werk. Zo heb je ZZP’ers die niet in een vast dienstverband werkzaamheden uitvoeren maar juist op zelfstandige basis. Maar er bestaan ook stageovereenkomsten en uitzendovereenkomsten. Soms is het moeilijk om de juiste keuze te maken welk type overeenkomst het beste past in een bepaalde situatie. De specialisten van blended.law  kunnen jou hierbij helpen.

Klik hier voor de manieren waarop een arbeidscontract kan eindigen en welk verplichtingen hierbij komen kijken.