Direct online een BV oprichten al vanaf € 425

Er zijn ontzettend veel ondernemingen in Nederland. Van grote kantoren en bedrijven tot ondernemingen met maar twee werknemers. Om een bedrijf/onderneming op te zetten moet je kiezen voor een rechtsvorm –  zoals een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap, een vof of bijvoorbeeld een coöperatie. Een van de meest gekozen rechtsvormen is toch wel de besloten vennootschap (de bv). Op deze pagina leggen wij jou uit hoe een bv oprichten moet, en wat een bv nou eigenlijk is.

Beginnende ondernemers zullen zichzelf, na het kiezen voor de rechtsvorm van de bv, vaak de vraag stellen: hoe moet ik een bv oprichten? Een bv starten is redelijk simpel maar bestaat wel uit een aantal verplichte stappen die doorlopen moeten worden. Zonder het volgen van deze stappen kan er flink wat mis gaan.

Het beste is om via blended.law je te laten bijstaan door een specialist met een eigen bv oprichten stappenplan. Elk bv oprichten stappenplan kan verschillen in de mate hoeveel jij zelf als beginnende ondernemer moet doen en in welke mate jij de zorgen uit handen geeft.

Oprichten bv: rechtsvorm

Bij een bv starten is het van belang zeker te weten dat een besloten vennootschap de juiste vorm voor jouw onderneming is. Vaak bestaat de keuze voor beginnende ondernemers tussen een bv starten, een VoF of een eenmanszaak. Maar je moet natuurlijk wel weten wat een bv nou precies is en wat de voordelen zijn voordat je een keuze kan maken.

Een bv is een rechtsvorm waarbij de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Dit is zo omdat een bv zogenaamde ‘rechtspersoonlijkheid’ heeft, wat inhoudt dat de bv kan handelen alsof het een natuurlijk persoon is.

In de praktijk betekent dit dat niet jij als eigenaar van de bv alle contracten sluiten met leveranciers en klanten, maar de bv dat doet. Iemand spreekt af om 50 dozen aan de bv te leveren, niet aan jou persoonlijk. Een bv heeft tevens een gescheiden vermogen. Indien de bv geld verschuldigd is aan iemand, dan is het gescheiden vermogen van bv aansprakelijk, niet jij en je privévermogen. Dit is het grootste voordeel van een bv, en dus de reden ook waarom het een van de meest gekozen rechtsvormen is in Nederland.

Je bent wel in privé aansprakelijk als eigenaar van de bv als je je schuldig hebt gemaakt aan onwettige praktijken zoals frauderen of bewust de bv naar een faillissement toewerken.

Hulp nodig bij het oprichten van een BV? Bekijk ons ruime aanbod van producten met vaste prijzen! En begin direct online met het oprichten van je BV.

Binnen een bv moet over de behaalde winst vennootschapsbelasting betaald worden. Dit tarief dat berekend wordt over de winst bedraagt 20% tot een behaalde winst van 200.000 EUR en 25% voor alles daarboven. Dit percentage is een stuk lager dan bijvoorbeeld het inkomstenbelasting tarief voor bijvoorbeeld een VOF. Ook dit is een groot voordeel van een bv oprichten. Bovendien kan een bv gebruikmaken van verschillende aftrekposten bij deze vennootschapsbelasting, waardoor het bedrag waarover uiteindelijk belasting wordt betaald een stuk lager uitvalt.

Hiertegenover staat als nadeel dat de startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek weer niet van toepassing zijn op de bv. Bovendien is het oprichten van een bv zonder notaris niet mogelijk, maar hierover later meer.

Als je hebt vastgesteld dat een BV starten de beste vorm is om jouw onderneming tot leven te brengen, dan kan je beginnen met het stappenplan om over te gaan tot de bv oprichten.

Oprichten bv kosten

Wat zijn nou precies de BV oprichten kosten? Dit kan erg uiteenlopen. De BV oprichten kosten bestaan doorgaans uit notariskosten, inschrijfkosten van de KvK en kosten voor het bijhouden van administratie.

Notariskosten
Een bv moet volgens de wet opgericht worden bij notariële akte, waarvoor dus een notaris nodig is. Dit is verplicht omdat een notaris moet nagaan dat er geen ongebruikelijkheden aanwezig zijn, bijvoorbeeld of de oprichter überhaupt wel een bv mag oprichten. De notaris moet dus ook controleren of er sprake is van fraude of oplichting voordat hij de overgaat tot bv oprichten. Bovendien kan de notaris eventueel advies geven aan de beginnende ondernemers.

De notaris legt ook vast wat de voorwaarden zijn voor overdracht van aandelen in de bv.  De kosten van een notaris lopen erg uiteen, maar het gemiddelde bedrag ligt doorgaans tussen de 500 en 1000 EUR.

Inschrijfkosten KvK
Alle ondernemingen en bedrijven in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister van de KvK. Inschrijving bij de KvK kan door de notaris gedaan worden, maar dat hoeft niet. Alle bestuurders van de bv moeten ingeschreven worden bij de KvK. Totdat dit gebeurt zijn de bestuurders wel persoonlijke aansprakelijk. De inschrijving kost eenmalig 50 euro.

Wil je een BV compleet online laten oprichten? Dat kan!
Begin direct!

Bijhouden administratie
De bestuurder van een bv is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Tijdens het bv oprichten is het dus belangrijk om ook dit goed geregeld te hebben, zodat je niet op een later tijdstip toch nog tegen vragen of problemen aanloopt. Doet de bestuurder dit niet, of niet op een goede manier en gaat de bv failliet, dan is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Dit is wellicht wel de hoogste kostenpost die een bv heeft. Gemiddelde boekhouding kosten voor een bv liggen tussen de 3000 en 6000 euro per jaar.

Je kan op de ouderwetse manier een BV starten door zelf naar de notaris te gaan wat je minimaal 1000 euro en twee weken kost. Een BV starten kan echter ook op een betere manier. Op het platform van blended.law vind je namelijk het product ‘BV oprichten’. De BV oprichten kosten van dit product starten op 400 euro en lopen op naarmate de BV meerdere aandeelhouders krijgt en meer internationaal is ingesteld. Binnen 3 dagen heb je jouw eigen BV. Bekijk hieronder het product!

Oprichten bv: Statuten bv opstellen

Een bv starten betekent statuten BV opstellen. De statuten zijn een soort handboek waarin wordt beschreven welke procedures er gelden, wie verantwoordelijk is voor wat, en welke doelstellingen de rechtspersoon heeft. Denk ook aan standaardgegevens zoals de naam en vestigingsplaats van de bv en het doel van de bv. Ook wordt er informatie in opgenomen over de soorten aandelen die er zijn, hoe deze overgedragen mogen worden en wat de waarde zijn van de aandelen.

De notaris legt als onderdeel van zijn taken ook de statuten vast in de notariële akte die bij de KvK gedeponeerd wordt. Wijzigingen in de statuten moeten ook bij de KvK neergelegd worden.

Blended.law helpt je met het oprichten van je bv

Met een ruim aanbod van meer dan honderd producten kan blended.law je vrijwel met elk juridisch vraagstuk helpen.Onze productenMeer over BV oprichten
Oprichten bv: aandeelhoudersovereenkomst

Statuten zijn een goed en verplicht begin, maar regelen niet alles. Verdere onderlinge afspraken kunnen verder uitgewerkt worden in een aandeelhoudersovereenkomst. Dit is erg belangrijk om te doen, omdat in 25% van de bv’s er toch op enig moment onenigheid ontstaat tussen de aandeelhouders. De aandeelhoudersovereenkomst wordt gesloten tussen de aandeelhouders (als er maar 1 aandeelhouders is, is een aandeelhoudersovereenkomst niet van toepassing).

In deze overeenkomst staan afspraken over o.a. hoe conflicten worden afgehandeld, het uitkeren van dividend en geheimhouding. Een aandeelhoudersovereenkomst kan zo lang zijn als je zelf wilt.

Op het platform van blended.law vind je ook het product ‘opstellen aandeelhoudersovereenkomst’ en ‘update bestaande aandeelhoudersovereenkomst. Zo ben je zeker van een waterdichte en heldere overeenkomst, voor een vaste prijs. Bekijk ze hieronder.