BV oprichten

Beginnende ondernemers zullen zichzelf vaak de vraag stellen: hoe moet ik een BV oprichten? Een BV starten is redelijk simpel maar bestaat wel uit een aantal verplichte stappen die doorlopen moeten worden. Het beste is om via blended.law je te laten bijstaan door een specialist met een eigen BV oprichten stappenplan. Elk BV oprichten stappenplan kan verschillen in de mate hoeveel jij zelf als beginnende ondernemer moet doen en in welke mate jij de zorgen uit handen geeft.

Oprichten BV: rechtsvorm

Bij een BV starten is het van belang zeker te weten dat een besloten vennootschap de juiste vorm voor jouw onderneming is. Vaak bestaat de keuze voor beginnende ondernemers tussen een BV starten, een VoF of een eenmanszaak. Een BV is een rechtsvorm waarbij de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden.

Als je hebt vastgesteld dat een BV starten de beste vorm is om jouw onderneming tot leven te brengen, dan kan je beginnen met de BV oprichten.

Oprichten BV kosten

Wat zijn de BV oprichten kosten? Dit kan erg uiteenlopen. De BV oprichten kosten bestaan doorgaans uit notariskosten, inschrijfkosten van de KvK en kosten voor het bijhouden van administratie.

Je kan op de ouderwetse manier een BV starten door zelf naar de notaris te gaan wat je minimaal 1000 euro en twee weken kost. Een BV starten kan echter ook op een betere manier. Op het platform van blended.law vind je namelijk het product ‘BV oprichten’. De BV oprichten kosten van dit product starten op 400 euro en lopen op naarmate de BV meerdere aandeelhouders krijgt en meer internationaal is ingesteld. Binnen 3 dagen heb je jouw eigen BV. Bekijk hieronder het product!

Oprichten BV: Statuten BV opstellen

Een BV starten betekent statuten BV opstellen. De statuten zijn een soort handboek waarin wordt beschreven welke procedures er gelden, wie verantwoordelijk is voor wat, en welke doelstellingen de rechtspersoon heeft.

Oprichten BV: aandeelhoudersovereenkomst

Onderlinge afspraken kunnen verder uitgewerkt worden in een aandeelhoudersovereenkomst. Deze wordt gesloten tussen de aandeelhouders (als er maar 1 aandeelhouders is, is een aandeelhoudersovereenkomst niet van toepassing). In deze overeenkomst staan afspraken over o.a. hoe conflicten worden afgehandeld, het uitkeren van dividend en geheimhouding.
Op het platform van blended.law vind je ook het product ‘opstellen aandeelhoudersovereenkomst’ en ‘update bestaande aandeelhoudersovereenkomst. Zo ben je zeker van een waterdichte en heldere overeenkomst.