Faillissement aanvragen

Een faillissement aanvragen van een ander is geen leuke zaak, maar moet soms gebeuren. Een faillissement aanvragen kan de oplossingen zijn voor het probleem waarbij een schuldenaar zijn schulden niet betaalt. Maar wanneer kan je een faillissement aanvragen en wie kan een schuldenaar failliet verklaren?

Faillissement aanvragen bv

Een faillissement aanvragen kan wanneer een klant niet betaalt, ondanks dat deze meerdere aanmaningen heeft ontvangen. Een aanvraag faillissement wordt ingediend bij de rechtbank. Je kan een schuldenaar failliet laten verklaren door aan drie voorwaarden te voldoen. Een faillissement aanvragen kan alleen indien de schuldenaar 2 of meer schulden heeft waarvan 1 opeisbaar is. Ten tweede kan je een schuldenaar pas failliet laten verklaren wanneer die schuldenaar 2 of meer schuldeisers heeft. De laatste voorwaarde is dat de schuldenaar gestopt moet zijn met betalen.
Pas nadat deze drie voorwaarden zijn vervuld kun je een schuldenaar failliet laten verklaren.

Wie kan een faillissementsverzoek indienen?

Een faillissement aanvragen kan gedaan worden door schuldeisers, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en de aandeelhouders van de schuldenaar. Wanneer een schuldeiser een schuldenaar wil failliet laten verklaren, moet de schuldeiser een advocaat inschakelen. Een advocaat moet dan het faillissementsverzoek indienen bij de rechtbank. Een faillissement aanvragen kan gemakkelijk en snel via blended.law hebben.

Failliet verklaren en aanvechten faillissement

Het daadwerkelijk failliet verklaren van de schuldenaar gebeurt door de rechter tijdens de rechtszitting. Indien het faillissement aanvragen ook daadwerkelijk eindigt in een failliet verklaren, dan kan degene die failliet is verklaard hoger beroep, verzet of verweer instellen. Dit betekent kort gezegd dat diegene het niet eens is met het failliet laten verklaren.

Op het portal van blended.law vind je meerdere manieren om een uitgesproken faillissement aan te vechten.