Kosten notaris, hoeveel ben ik kwijt?

Net als advocaatkosten zijn notariskosten ook altijd voor veel mensen een vaag onderwerp. Het idee dat bij veel mensen heerst is dat notariskosten doorgaans hoog zijn en je van tevoren nooit goed kan weten wat de notariskosten zullen zijn. Een vaak gestelde vraag is dan ook: Hoe duur is een notaris?

Notaris prijs

De notaris kosten zijn altijd afhankelijk van een specifieke vraag of probleem. Bij notaris kosten moet in ieder geval in gedachte worden genomen dat ieder notariskantoor eigen notariskosten tarieven hanteert. Daarom worden notaris kosten vaak eerst berekend in een offerte, zodat een eventuele klant haar positie kan vaststellen op basis van deze notaris kosten. Bij het product ‘Oprichten bv’ op het platform weet jij van tevoren in grote lijnen al wat de notariskosten zullen zijn! Check it out.

Offerte

In een offerte kan de notaris zijn of haar notariskosten bepalen. Dit kunnen notariskosten tarieven zijn maar ook een vast bedrag. De offerte moet naast de notariskosten ook duidelijk maken welke werkzaamheden precies uitgevoerd zullen worden, welke gebruikelijk zijn en welke extra.

Frank Robert Sterel

Frank Robert Sterel

Notaris
€ 425,-
Bekijk product

BV ja, BV nee; wanneer is het fiscaal aantrekkelijk om een eenmanszaak om te zetten in een BV?

Het omzetten van een eenmanszaak in een BV kan financieel aantrekkelijk zijn omdat zowel een belastingbesparing als een rentevoordeel (d.m.v. uitstel AB-belastingheffing) behaald kan worden. Of het realiseren van een fiscaal en rentevoordeel mogelijk is hangt af van de hoogte van 2 factore. Enerzijds het bedrijfsresultaat (de nettowinst) en anderzijds het door de ondernemer (in zijn functie als directeur) te verdienen salaris. Het door de directeur te verdienen salaris wordt bepaald door de hoogte van de  privé bestedingen. Vanuit een fiscale optiek is het belangrijkste motief om een onderneming in de BV-vorm uit te oefenen: het verschil in belastigtarieven. Immers, de tarieven van de  vennootschapsbelasting (16,5% en 25%) zijn beduidend lager dan het voor een IB-ondernemer geldende effectieve toptarief van de inkomstenbelasting van 42,57% (als gevolg van de ondernemingsvrijstelling van 14%). De BV-vorm lijkt hierdoor inderdaad een stuk aantrekkelijker. Echter, daar staat tegenover dat de Wet op de inkomstenbelasting speciale ondernemingsfaciliteiten kent (onder andere: ondernemersaftrek en startersaftrek). De hoogte van het door de BV aan de DGA te betalen salaris (gebruikelijk loon) en de hoogte van de bedrijfswinst zijn de doorslaggevende factoren voor het antwoord op de vraag of er een fiscaal voordeel gerealiseerd kan worden.  De omvang van de privé bestedingen van de DGA is bepalend voor de hoogte van het uit de BV door de DGA te ontvangen salaris. Voor het  realiseren van een fiscaal voordeel als het bedrijf in de BV-vorm wordt uitgeoefend , is van essentieel belang dat er in de BV ‘gespaard‘ moet kunnen worden. 
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Jurist
€ 1.000,-
Bekijk product
Opbouw notariskosten

Het totaalbedrag van de notariskosten in de offerte zullen ten eerste bestaan uit het honorarium van de notaris (denk aan kwalificaties en mate van spoed bij opdracht). Notariskosten bestaan ten tweede uit de uren inschatting indien er een uurtarief wordt berekend of het kantoor gebruikmaakt van notariskosten tarieven (inschatting uren voor eerste bespreking, opstellen en passeren akte). Bovendien heeft de notaris soms zelf ook notariskosten, zoals inschrijving van een testament in het register.

Specifieke situaties

Notaris kosten zijn in bepaalde gevallen hoger. Dit is het geval bij bijvoorbeeld de koop of verkoop van een huis. Notaris kosten nemen percentueel vaak af hoe hoger het aankoop bedrag van het huis betreft. Een samenlevingscontract is al te vinden voor een beginprijs van 300 euro. Ook zijn de kosten van de notaris voor een groot deel vastgelegd bij een bv oprichten.

Benieuwd naar welke notarissen wij hebben op ons platform?

BV oprichten
Hoe duur is een notaris?

Als antwoord op de vraag ‘Hoe duur is een notaris?’ spelen vele factoren een rol. De kosten hangen af van de klus (spoed of niet), de notaris prijs per uur of de notariskosten tarieven van het kantoor en de kosten die de notaris zelf moet maken (ligt aan het onderwerp). In het geval van het kopen van het huis zullen de notaris kosten doorgaans hoger liggen.

Ben jij benieuwd hoe duur jouw juridisch probleem zal zijn? Via blended.law vraag je makkelijk een offerte aan! Ben je toch meer benieuwd naar advocaatkosten? Bekijk dan nu onze pagina daarover!

Advocaatkosten

Lees nu meer over gemiddelde uurtarieven, kantoorkosten en meer!Klik hier