Mediation traject

Iedereen heeft er wel is een keer van gehoord: een mediation traject. Maar wat is dat precies? Een mediation traject wordt ook wel aangeduid als conflictbemiddeling. Conflictbemiddeling is een manier om een ruzie/geschil op te lossen zonder rechterlijke tussenkomst. Vaak is het doel van conflictbemiddeling het herstellen van vertrouwen.

mediation

Mediation traject

Mediation wordt vaak ingezet bij conflicten tussen personen die na het traject nog samen moeten werken. In het traject staan twee uitgangspunten centraal: vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Het doel van het mediation traject is het her(opbouwen) van vertrouwen tussen de partijen op vrijwillige basis.

MfN Mediator

Tijdens een mediation traject behouden de partijen een eigen verantwoordelijkheid om mee te doen aan de conflictbemiddeling (het is tenslotte op vrijwillige basis). Mediation wordt geleid door een mediator, vaak een MfN mediator, die het proces op gang houdt. Een MfN mediator is een mediator die is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Een MfN mediator bezit over kwaliteitsaspecten en voldoet aan een bepaalde kwaliteitsstandaard.

De MfN mediator helpt met een ondersteunende rol bij het zoeken naar de juiste oplossing door o.a. de gesprekken te begeleiden. Een MfN mediator neemt tijdens het  traject, in tegenstelling tot een rechter of advocaat, geen eigen standpunt in en maakt geen eigen beslissingen. De MfN mediator is dus onpartijdig en laat de invulling van het traject grotendeels over aan de partijen.

Bekijk hier de profielen van MfN mediators beschikbaar op blended.law!

MfN Mediator: Ramon Frankfort MfN mediator: Maarten Raaymakers
Soorten Mediation

Een mediation traject kan bijna voor elk geschil als de juiste vorm van conflictbemiddeling worden gestart, zolang het geen geschil van strafrechtelijke aard is. Een mediation traject kan verschillende vormen aannemen. Zo bestaat er zakelijke mediation, ook wel business mediation genoemd. Zakelijke mediation is de beste vorm van mediation die wordt ingezet voor zakelijke geschillen. Tijdens een zakelijke mediation richt de MfN mediator zich gedurende het traject op de cultuur en kennis van processen binnen de bedrijven. Vaak is slechte communicatie de oorzaak van zakelijke geschillen. De MfN mediator richt zich dus in business mediation ook op het verbeteren van de communicatie tussen de partijen.

Mediator kosten

Aan mediation zijn natuurlijk kosten verbonden. Net als een rechter of een advocaat, moet ook de MfN mediator betaald worden. Mediator kosten vallen vaak goedkoper uit dan een procesgang bij de rechter. Mediator kosten worden vastgesteld door de MfN mediator zelf. De partijen die aan het traject deelnemen betalen de mediator kosten gezamenlijk.

Geïnteresseerd in een mediation traject voor jouw conflict? Op de website van blended.law vind jij jouw persoonlijke MfN mediator die jou helpt bij de conflictbemiddeling.