De 5 meest gemaakte fouten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst

De 5 meest gemaakte fouten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
7 maart 2019
  • Fouten in een arbeidsovereenkomst kunnen ernstige gevolgen hebben. Toch komen ze veel te vaak voor.
  • Bij een geschil valt de rechter altijd terug op de wet en valt een beslissing meestal ten gunste van de werknemer. De werkgever, jij, betaalt dan dus de rekening.
  • Bekijk daarom hier de 5 meest gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten, zodat jij ze niet meer maakt.

Fouten in een arbeidsovereenkomst kunnen ernstige gevolgen hebben. Toch komen ze veel te vaak voor. Bij een geschil valt de rechter altijd terug op de wet en valt een beslissing meestal ten gunste van de werknemer. De werkgever, jij, betaalt dan dus de rekening. Bekijk daarom hier de 5 meest gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten, zodat jij ze niet meer maakt.

 Fout 1 – een te lange proeftijd

Een proeftijd moet schriftelijk vóór de eerste werkdag zijn overeengekomen. Een mondeling overeengekomen proeftijd geldt niet. Soms willen werkgevers voor de zekerheid een langere proeftijd afspreken, maar de wet schrijft precies voor hoe lang een proeftijd maximaal mag zijn. Kom je een langere proeftijd overeen, dan is die ongeldig en geldt er helemaal geen proeftijd. Als werkgever ben je dan gebonden aan de arbeidsovereenkomst. Let dus goed op met proeftijden; Deze 3 dingen vergeten ondernemers vaak bij het opstellen van hun proeftermijn:

  1. Bij een arbeidscontract met een looptijd van minder dan 6 maanden, mag je geen proeftijd overeenkomen.
  2. Bij een looptijd van 6 maanden tot 2 jaar, geldt maximaal een proeftijd van 1 maand.
  3. Bij een looptijd van meer dan 2 jaar, mag je tot 2 maanden proeftijd afspreken.

Wil je checken of jij de juiste proeftijd bent overeengekomen? Upload dan heel eenvoudig jouw arbeidsovereenkomst en laat het checken door een van onze gespecialiseerde juristen. Zo weet je snel of je goed zit of heb je binnen 24 uur een concrete oplossing tegen een vaste prijs om dit snel (en goed) recht te zetten.

Fout 2 – een te lange opzegtermijn

Een andere tijd waarmee veel werkgever de mist ingaan, is die van een te lange opzegtermijn voor de werknemer. Dat lijkt misschien aantrekkelijk, maar de opzegtermijn van de werkgever verdubbelt daardoor automatisch. Voorbeeld: neem je een opzegtermijn van twee maanden op voor een werknemer, dan geldt dat die van de werkgever van rechtswege vier maanden is.

 Fout 3 – het concurrentiebeding

De regels rondom het concurrentiebeding zijn streng. Zo mag een concurrentiebeding alleen schriftelijk worden overeengekomen en moet die ‘proportioneel’ zijn, wat betekent: niet onnodig belemmerend voor de werknemer. Daarnaast mag je als werkgever geen concurrentiebeding overeenkomen met een minderjarige. En in een tijdelijk arbeidscontract alleen als er een ‘zwaarwegend belang’ is voor het bedrijf, zoals het beschermen van een bedrijfsgeheim. Denk tenslotte goed na over het opnemen van een boete bij overtreding van het beding. Als je geen boetebeding opneemt is het concurrentiebeding wel nog steeds geldig, maar een boetebeding kan een extra afschrikwekkende werking hebben. Bovendien is jouw procespositie sterker als het dan toch misgaat. Dan heeft de werknemer in principe al boetes verbeurd en hoef je daarvoor niet eerst naar de rechter. Wil je hulp bij het opstellen van je concurrentiebeding? De snelste en makkelijkste manier is om een specialist van blended.law in te schakelen. Zo heb je binnen een week een waterdicht concurrentiebeding en hoef jij je geen zorgen meer te maken over alle mogelijke (en dure) risico’s.

Fout 4 – geen verwijzing naar een cao

Als er een Cao van toepassing is, moet je daar altijd naar verwijzen in de arbeidsovereenkomst. Als je dat niet doet, gelden de wettelijke bepalingen in plaats van die van de Cao. Als dat uiteindelijk nadelig uitpakt voor de werknemer, kan de werknemer “nakoming vorderen” van de Cao-bepalingen. In gewone ondernemerstaal betekent dat “veel juridische rompslomp” en dat wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen.

Fout 5 – arbeidsovereenkomst niet (juist) ondertekend

En last but not least, de meest gemaakte fout bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten is het niet ondertekenen ervan. En dat gebeurt misschien nog wel vaker als het om een verlenging gaat. Heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst niet ondertekend, dan pakt dat bijna altijd nadelig uit voor de werkgever. De werkgever is wel gebonden aan ‘een’ arbeidsovereenkomst, maar allerlei bepalingen die gunstig zijn voor de werkgever (proeftijd, opzegtermijn, concurrentie- en relatiebeding etc.) zijn niet geldig. Meer zekerheid over jouw arbeidsovereenkomst? Vermijd giswerk. Laat jouw overeenkomst nu snel en eenvoudig checken door een specialist van blended.law die jouw overeenkomst binnen 24 uur waterdicht maakt. (Altijd voor 1 vast bedrag zonder dat daar extra vage kosten bijkomen).

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief