085 - 065 7432 Helpdesk

Alles wat je moet weten over de samenstellingsverklaring voor de NOW

Alles wat je moet weten over de samenstellingsverklaring voor de NOW
Alexander

Alexander

Business Development
12 november 2020

De eerste regeling van de NOW kon aangevraagd worden tot in juni 2020 voor een periode van 3 maanden te rekenen vanaf 1 maart, april of mei. Aanvragers moesten hun omzetverlies als gevolg van het coronavirus over deze 3 maanden zelf inschatten. Het UWV heeft vervolgens op basis deze schatting een voorschot betaald van 80%. Aanvragers moeten nu de definitieve berekening van de NOW aanvragen bij het UWV.  Hoe vraag ik mijn definitieve berekening aan?

Verklaring

Sommige ondernemers moeten een extra verklaring meesturen met de aanvraag tot definitieve vaststelling. Of je een verklaring moet meesturen, en zo ja welke, hangt af van de hoogte van het voorschot dat je hebt ontvangen en hoe hoog de definitieve vaststelling uiteindelijk is. Hoe hoger je NOW tegemoetkoming is, hoe zwaarder de controle is die uitgevoerd moet worden

Ook speelt mee of je controleplichtig bent als bedrijf. Controleplichtig betekent dat de onderneming qua omvang middelgroot of groot is en je wettelijk verplicht bent de jaarrekening ieder jaar door een accountant te laten controleren. Meer weten over welke soort verklaring jij moet meesturen?

Regel direct je verklaring

Een aan assurance verwante opdracht (samenstellingsverklaring)

samenstellingsverklaringHeb je een voorschot ontvangen van boven de €100.000 en komt de definitieve vaststelling uit meer dan €125.000 maar maximaal €375.000? Ben je bovendien niet controleplichtig? Dan moet je een aan assurance verwante opdracht meesturen met je aanvraag van de definitieve samenstelverklaring bij het UWV.

Een aan assurance verwante opdracht valt te vergelijken met de samenstellingsverklaring die wordt gebruikt bij jaarrekeningen. Veel ondernemingen laten aan het einde van ieder boekjaar de jaarrekening samenstellen door een accountant. De accountant geeft daar dan een samenstellingsverklaring bij af.

In die verklaring zegt de accountant dat hij de jaarrekening samen met het bestuur heeft opgesteld en globaal is nagegaan of deze overeenstemt met de kennis die de accountant heeft van de organisatie. Ook geeft de verklaring de verantwoordelijkheden van het bestuur weer, zoals dat zij verantwoordelijk zijn geweest voor het aanleveren van de informatie. De accountant gaat bij een samenstellingsverklaring namelijk uit van de informatie die hem vrijwillig wordt verstrekt door het bestuur en doet geen nader onderzoek naar of die correct is. Op basis van die informatie maakt hij het financieel overzicht maar geeft hij verder geen oordeel en voert hij geen controles uit.

Een aan assurance verwante opdracht is dus eigenlijk een samenstellingsverklaring met aanvullende werkzaamheden. Heb jij deze samenstelverklaring nodig voor de vaststelling van de definitieve NOW subsidie jouw bedrijf, bekijk dan het product hieronder!

Aanvullende werkzaamheden accountant

Het ministerie van SZW heeft verplicht dat een accountant die in het geval van de NOW een aanvraag tot afrekening samenstelt ook een aanvullend onderzoek moet doen naar de kwaliteit van de door hem van de werkgever verkregen informatie. Dat hoeft een accountant gewoonlijk niet te doen bij een samenstellingsverklaring.

Deze aanvullende werkzaamheden staan in het accountantsprotocol opgesteld door het ministerie. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat een samenstellingsverklaring bij een aanvraag tot afrekening betekent dat de accountant zich (gelet op de beperkte werkzaamheden) kan vinden in de aanvraag tot afrekening. Het gaat dus iets verder dan een standaard samenstellingsverklaring bij de jaarrekening.

Heb je een vraag? Stel hem vrijblijvend aan ons en we helpen je verder!

Hulp nodig?

Wij helpen je direct! stel je vraag of bekijk onze NOW paginaDirect hulpNOW-support desk

Nieuwe accountant zoeken

De ondernemingen die normaal gezien geen accountant hebben, maar een administrateur of boekhouder, moeten nu dus voor hun definitieve vaststelling van de NOW op zoek gaan naar een accountant die deze samenstelverklaring kan afgeven.

Je hoeft niet ver te zoeken! Op onze themapagina over de NOW bieden wij alle tools, kennis en verklaringen die jij nodig hebt om succesvol de definitieve vaststelling bij het UWV aan te vragen. De derdenverklaring  en accountantsverklaringen worden aangeboden door specialisten met jarenlange ervaring en tegen een vaste prijs. Dus geen onaangename verassingen!

Support desk

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief