Corona noodmaatregelen voor MKB en ZZP

Corona noodmaatregelen voor MKB en ZZP
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
16 maart 2020

Welke maatregelen zijn er voor het MKB en de ZPP’ers?

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn drastisch maar noodzakelijk. Iedereen moet zo veel als mogelijk binnen blijven, thuiswerken en sociaal contact vermijden om zo de verspreiding langzamer te laten gaan en zo onze zorgsector te ontlasten. Een ding is al heel duidelijk het MKB en de zzp’ers worden hard getroffen door de coronacrisis. Van grote corporates tot aan de kleine eenmanszaak – het is voor iedereen voelbaar.

Op dinsdag 17 maart heeft het kabinet uitzonderlijke economische maatregelen bekend gemaakt om het MKB en de zzp’ers direct ondersteuning te bieden tijdens deze zware tijden. Hieronder een overzicht van de steunmaatregelen.

We blijven alert en doen wat nodig is. Daarom houden we alle sectoren voortdurend in de gaten.

– Minister Wiebes

Werktijdverkorting: NOW

Als onderdeel van het nieuwe pakket aan maatregelen kunnen werkgevers een aanvraag doen bij het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Dit fonds biedt werkgevers die te maken hebben met omzetverlies (minimaal 20%) de mogelijkheid bieden een tegemoetkoming aan te vragen bij het UWV voor de loonkosten (maximaal 90%). De ondernemers kunnen hierdoor hun personeel blijven betalen ongeacht het omzetverlies. Het UWV zelf zal een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming verstrekken voordat deze daadwerkelijk is beoordeeld. Voorwaarde is dat er geen werknemers ontslagen mogen worden ‘om bedrijfseconomische redenen’ tijdens de subsidieperiode en dat de lonen ook daadwerkelijk worden doorbetaald. Ondernemers kunnen de compensatie aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Soepele belastingdienst

Het kabinet heeft aangekondigd dat de belastingdienst zich soepel zal opstellen naar de invordering van belastingen bij ondernemers die in financiële problemen verzeild zijn geraakt door de coronacrisis. Om gebruik te kunnen maken van deze soepele regeling moet de ondernemer een gemotiveerd verzoek tot uitstel van betaling indienen. De belastingdienst zal de invorderingen per direct stopzetten. Deze regeling heeft betrekking op de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Ook zal de invorderingsrente die normaliter ingaat wanneer een betalingstermijn niet is nagekomen verlaagd worden van 4% naar 0%.

Verruiming van de garanties

Ondernemers die problemen ervaren bij het verkrijgen van een banklening en bankgarantie kunnen gebruik maken van de inmiddels verruimde Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het garantieplafond zal waarschijnlijk verhoogd worden naar 1,5 miljard euro. Door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties helpt het ministerie van Economie Zaken en Klimaat (EZK) zowel het MKB als grote ondernemingen. Het maximumbedrag per onderneming bedraagt tijdelijk 150 miljoen euro. Het MKB kan ook aanspraak maken op de BMKB (zie hieronder).

Overbruggingskrediet: BMKB

MKB’ers die in financiële moeilijkheden raken door de coronacrisis kunnen vanaf maandag 16 maart op basis van de verruimde Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) een speciaal overbruggingskrediet aanvragen. EZK geeft aan voor een groot deel garant te staan voor MKB’ers die een lening willen afsluiten, maar niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Dankzij deze maatregel kunnen banken sneller en eenvoudiger krediet verruimen en kunnen kleine ondernemers meer geld lenen.

Met deze verruiming is per direct 300 miljoen euro extra aan financiering beschikbaar gesteld voor deze groep ondernemers om zo hun vaste lasten en verliezen te compenseren.

De overheidsfinanciën zijn de afgelopen jaren op orde gebracht, ook om moeilijke tijden zoals nu goed door te kunnen komen.

– Minister Hoekstra

Ondersteuning van gevestigde ondernemers en ZZP’ers

Er is een tijdelijk versoepelde regeling ingesteld om zelfstandige ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf voort kunnen zetten. Deze groep kan voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud bij de gemeente aanvragen. Het inkomen wordt hierdoor aangevuld tot het sociaal minimum. Het bedrag hoeft niet terugbetaald te worden. Deze ondersteuning kan ook aangevraagd worden in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen verlaagde rente.

Getroffen sectoren

Voor de sectoren die hard getroffen zijn komt een aanvullende compensatieregeling. Deze wordt momenteel uitgewerkt om vervolgens met spoed voorgelegd te worden aan de Europese Commissie.


De situatie is en blijft natuurlijk onduidelijk en de gevolgen blijven groot. Wij bij blended.law blijven ons inzetten voor het MKB. Heb jij vragen als ondernemer of ben je opzoek naar een oplossing voor een juridisch probleem? Onze MKB corona helpdesk is gratis en 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar per telefoon, mail en chat.

Corona helpdesk

Bezoek onze speciaal ingerichte helpdesk voor het MKB & ZZP Ga naar de helpdesk

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief