085 - 065 7432 Helpdesk

Coronacrisis & DGA’s – buiten de boot vallen

Coronacrisis & DGA’s – buiten de boot vallen
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
6 mei 2020

Het zal je zeker niet ontgaan zijn. De coronacrisis en haar ontzettend grote impact op ondernemend Nederland. Zo zijn velen zijn hard bezig met het omgooien van hun bedrijfsvoering om zich klaar te maken voor de anderhalve-meter-samenleving. Daarnaast hebben ondernemers veel juridische en financiële vragen die ontstaan zijn door de gevolgen van het coronavirus zoals het wegvallen van omzet en het noodgedwongen sluiten van deuren. De toekomst is voor velen onzeker, maar DGA’s lijken wel een bijzonder grillige positie in te nemen.

DGA

Aan de top van van de getroffen ondernemingen staat meestal een directeur-grootaandeelhouder, ook wel een DGA genoemd. In Nederland hebben de meeste DGA’s de (gedeeltelijke) leiding over een MKB. DGA’s ontvangen volgens de gebruikelijkloonregeling een salaris aangezien zij als werknemer in dienst zijn van de onderneming. Bovendien hebben DGA’s een aanmerkelijk belang in hun onderneming, te weten 5% of meer van de aandelen, waardoor zij onder bijzondere regels vallen m.b.t. de inkomstenbelasting. DGA’s keren dus loon uit aan zichzelf en betalen loonbelasting.

DGA’s vallen buiten de boot

Burgers, werkgevers en zzp’ers kunnen in Nederland gebruikmaken van meerdere steunmaatregelen om de coronaperiode te doorstaan. Lees hier welke dat zijn. Een super goed initiatief, maar het lijkt alsof er bij het opstellen van deze maatregelen weinig is nagedacht over de positie van de DGA. Denk bijvoorbeeld aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), op basis waarvan ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies vanwege de corona uitbraak een tegemoetkoming kunnen krijgen voor de loonkosten. Hartstikke fijn deze maatregel, maar veel DGA’s vallen hierbij net buiten
de boot.

Als DGA moet je jezelf namelijk verplicht salaris uitkeren onder de gebruikeloonregeling. Het doel hiervan is voorkomen dat ondernemers via een winstuitkering met een lager belastingtarief zichzelf voorzien van inkomsten. Voor dit salaris kan een DGA geen beroep doen op de NOW-regeling, tenzij deze verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Deze verplichting bestaat indien de DGA onvoldoende aandelen bezit om ontslag tegen te houden. Indien een DGA wel voldoende aandelen bezit, maar bijvoorbeeld een vrijwillige verzekering bij het UWV heeft afgesloten, valt de DGA niet onder de NOW-regeling.

Redelijk dubbel dus: verplicht jezelf een salaris moeten uitkeren, maar geen aanspraak kunnen maken op tegemoetkoming hiervoor. Bekijk onze producten voor de NOW-regeling op het platform van blended.law! Hier alvast een voorbeeld.

Mogelijkheden voor DGA’s

Maar geen paniek: DGA’s kunnen wel een beroep doen op andere maatregelen, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is er voor zelfstandig ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis en die een aanvullende uitkering nodig hebben voor levensonderhoud en/of
bedrijfskapitaal.

Ook kunnen DGA’s een beroep doen op de TOGS indien hun sector opgenomen is in de lijst van getroffen sectoren. Tenslotte geldt de versoepelde aanpak van de belastingdienst voor DGA’s. Zo kunnen ondernemers een verzoek doen tot uitstel van betaling van de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Ook is de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit betekent dat de DGA vooral voor de verschuldigde inkomstenbelasting en omzetbelasting meer liquiditeitsruimte verkrijgt. Een DGA is echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde loon- en omzetbelasting van de vennootschap in gevallen waarin de betalingsonmacht niet op tijd is gemeld. Het is dus wel belangrijk dat het verzoek tijdig bij de belastingdienst wordt gemeld.

Via blended.law kan je ondersteuning krijgen bij het gebruikmaken van de mogelijkheden van de belastingdienst, snel en tegen een vaste prijs!

DGA-taks

Een belangrijke uitbreiding van de steunmaatregelen is de uitstel van de invoering van de zogenoemde DGA-taks. De overheid wil dat DGA’s en aandeelhouders met een aanmerkelijk belang eenmalig inkomstenbelasting in box 2 gaan betalen over hun geldleningen bij hun vennootschap die een minimum van 500.000 EUR betreffen. Het kabinet probeert hiermee (langdurig) uitstel van belastingheffing tegen te gaan. De DGA-taks zal in plaats van 1 januari 2022, een jaar later inwerking treden (2023 dus).

Van deze maatregel profiteren ongeveer 11.000 DGA’s die grote bedragen hebben geleend van hun vennootschap.

Zie jij als DGA even door de bomen het bos niet meer?

Maak je geen zorgen - je kunt vrijblijvend terecht bij de Corona helpdesk van blended.law met al je vragen!Ga naar de helpdesk

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief