Een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, is het een remedie?

Een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, is het een remedie?
Alexander

Alexander

Business Development
30 november 2020

Deze keer is onze gastblog van Jolien Mooij, Jolien is arbeidsrecht-specialist samen met Léonie Rodenburg bij RodenburgMooij.
Zij legt in deze blog uit hoe het nou zit met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekteverzuim.

Een zieke werknemer is beschermd tegen ontslag. Opzegging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer is bij wet verboden. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is een andere manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar ook hierbij speelt de ziekte een belangrijke rol. In de meeste gevallen is een vaststellingsovereenkomst geen optie voor een zieke werknemer, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Geen uitkering bij sluiten vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

In het algemeen is het tijdens de eerste twee ziektejaren voor een zieke werknemer zeer onverstandig om een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Een zieke werknemer is namelijk niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en is meestal niet in staat om te voldoen aan de sollicitatieplicht op grond van de Werkloosheidswet. Er is dan geen recht op een WW-uitkering.

Maar een zieke werknemer kan toch een ziektewetuitkering krijgen? Nee. Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst pleegt de werknemer volgens de Ziektewet een benadelingshandeling en daarom is er (ook) geen recht op een ziektewetuitkering.

Langer dan twee jaar ziek

Tijdens de eerste twee ziektejaren moet de werkgever het loon doorbetalen en geldt het opzegverbod. Het UWV kan deze periode met maximaal een jaar verlengen door het opleggen van de loonsanctie.

Als de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod zijn geëindigd, is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst goed mogelijk. Meestal is aan de werknemer dan al een WIA- of WW-uitkering toegekend. Het (verval van) recht op uitkering staat dan niet aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in de weg.

Vaststellingsovereenkomst remedie bij werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid

Soms is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tijdens de eerste twee ziektejaren wél een goed idee. Wanneer de ziekte wordt veroorzaakt door de werksituatie, kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst bijdragen aan het herstel en daarom voor zowel werkgever als werknemer wenselijk zijn.

Zorgvuldigheid is in die situatie geboden. De werknemer moet hersteld gemeld worden voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. Dat is alleen verstandig als de werknemer daadwerkelijk in staat is om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan en kan voldoen aan de sollicitatieplicht. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en voldoende solliciteren zijn immers voorwaarden voor het recht op WW.

Of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst mogelijk is en aan welke eisen deze overeenkomst moet voldoen, hangt af van de concrete situatie. Overleg daarom altijd eerst met een arbeidsrechtjurist. Zo ben je op de hoogte van de risico’s en mogelijkheden en neem je een weloverwogen beslissing.

Vaststellingsovereenkomst!?

Heb jij een werknemer en heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen?
of
Ben je een werkgever en wil je een vaststellingsovereenkomst laten maken?
Controleren vaststellingsovereenkomstVaststellingsovereenkomst maken

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief