NOW aangevraagd? Dan moet je hier op letten!

NOW aangevraagd? Dan moet je hier op letten!
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
11 november 2020

Onderdeel van de eerste steunmaatregelen van het kabinet tijdens het begin van de coronacrisis was de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Door een aanvraag in te dienen bij het UWV konden bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten. Maar wat moet je eigenlijk doen nadat je de eerste NOW-subsidie hebt ontvangen en welke gegevens heb je nodig?

Aanvraag

Het doel van de NOW was grote werkeloosheid voorkomen. Middels de tegemoetkoming konden bedrijven, die een omzetdaling verwachtte vanwege de coronacrisis, hun werknemers namelijk doorbetalen. Voorwaarde was dan ook dat niemand ontslagen mocht worden.

De eerste ronde van de NOW kon aangevraagd worden voor april, mei en juni 2020. De te verkrijgen tegemoetkoming werd berekend op basis van een schatting van het bedrijf van de omzetdaling. Sinds 6 april hebben 139.399 werkgevers de tegemoetkoming ontvangen waarbij bijna 8 miljard euro is voorgeschoten door het UWV. Lees hier meer over de eerste NOW-regeling!

Waar moet ik op letten na mijn aanvraag?

De omzetdaling die bij het UWV werd doorgegeven was natuurlijk een schatting. Achteraf wordt pas de werkelijke daling vastgesteld van de omzet. Deze control periode begint te lopen vanaf oktober 2020. Na het ontvangen van de NOW-tegemoetkoming zijn er dan ook een aantal punten waar je als ondernemer op moet letten:

  1. Na het einde van de meetperiode van drie maanden (die aanving op 1 maart, 1 april of 1 mei) hebben de aanvragers van de NOW 24 weken de tijd om de definitieve vaststelling aan te vragen via een daarvoor bestemd formulier. Het formulier wordt nog ontworpen.
  2. Valt de omzet daling uiteindelijk hoger of lager uit? Houdt dan rekening met een correctie waardoor je of nog geld ontvangt of juist moet terugbetalen.
  3. Binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling (stap 2) wordt deze daadwerkelijk vastgesteld. Hiervoor kan derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig zijn. Regel nu jouw accountantsverklaring snel en simpel via blended.law.
  4. Let ook op dat als je alsnog werknemers hebt ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen tijdens de periode waarover de tegemoetkoming was voorgeschoten, de uiteindelijke subsidie automatisch verlaagd wordt.
  5. Er is een mogelijkheid tot verlenging van de NOW met de NOW 2.0 en nu ook de NOW 3.0. Als je gebruik maakt van deze verlenging, moet je nog wel de data aanhouden om verantwoording af te leggen voor de eerste toekenning (de termijnen zoals vermeld hierboven).
Helpdesk NOW regling
Benodigde gegevens

Voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming zijn de volgende gegevens nodig:

  • de werkelijke omzetverlies over de periode van de aanvraag,
  • de loonsom in januari 2020 (indien niet aanwezig dan november 2019) en
  • de loonsom in maart, april en mei 2020.

Ook moet aangegeven worden hoeveel de totale loonsom bedraagt van werknemers voor wie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd (indien van toepassing).

Meer weten over NOW-regelingen?

Neem contact met ons op! Stel vrijblijvend je vraag en we helpen je verder.

Hulp nodig bij de definitieve berekening van je NOW?

Neem nu vrijblijvend contact met ons op en we helpen je op de goede weg!NOW productenStel een vraag

Door onduidelijkheid in de NOW-aanvraag is er te veel subsidie voorgeschoten aan bepaalde bedrijven. Zij weten nu al dat ze een deel van de NOW-subsidie moeten terugbetalen. Lees hier waarom dat zo is en waar het fout is gegaan!

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief