Ondernemers opgelet: de nieuwe wetten van 2020!

Ondernemers opgelet: de nieuwe wetten van 2020!
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
4 februari 2020

Het nieuwe jaar is begonnen en voor 2020 zijn dit de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wab – de nieuwe wet die de rechtspositie van zowel werknemers als werkgevers regelt. Zo heeft een werknemer vanaf 1 januari al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Hiervoor moest een werknemer eerst een jaar in dienst zijn voordat die recht had op deze vergoeding. Deze nieuwe regel geldt ook voor werknemers die nu al in dienst zijn.

Bovendien creëert de Wab een nieuwe ketenregeling. De maximale periode voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt met een jaar verhoogd (van twee naar drie jaar). Na drie aansluitende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, van ieder maximaal een jaar, is het aanbieden van een vaste arbeidsovereenkomst verplicht.

 De kleineondernemersregeling (KOR)
De KOR is per 1 januari 2020 aangepast. Voorheen gold de regeling als een ondernemer minder dan € 1.883 aan BTW moest betalen. In de nieuwe regeling wordt niet gekeken naar de BTW, maar naar de omzet. Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet kunnen nu kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Let op dit betekent ook dat je geen recht meer hebt op aftrek van de BTW.

 Minimumloon gaat omhoog
De overheid heeft de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen verlaagd van 23 naar 21 jaar. Ook gaat het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar in het nieuwe jaar omhoog.

Zo is het nieuwe minimumloon van een 18-jarige vastgesteld op € 826,80 per maand. Voor werknemers van 21 jaar en ouder is het nieuwe bedrag € 1.653,60 per maand.

Van 3 naar 2 schijven
Er geldt sinds het nieuwe jaar 1 belastingtarief (37,35%) voor alle inkomens tot een hoogte van € 68.507. Voor inkomens boven dit bedrag geldt er ook nog maar 1 belastingtarief (49.5%). Met dit tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen wordt verdiend in een huishouden met 1 of 2 personen.

Heb jij vragen als ondernemer over deze nieuwe wetten of een ander onderwerp? Neem dan contact op met ons via hello@blended.law of via onze nieuwe website!

 

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief