Ontslag via UWV, een abc’tje?

Ontslag via UWV, een abc’tje?
Alexander

Alexander

Business Development
17 december 2020

Léonie Rodenburg is arbeidsrecht-specialist samen met Jolien Mooij bij RodenburgMooij. Zij staan zowel werkgevers als werknemers bij via blended.law. Je kunt terecht voor advies, maar ook voor bijstand in een conflict. Ze onderhandelen namens jou om tot een goede oplossing te komen en wanneer nodig  treden ze voor je op in een procedure bij de kantonrechter. Daarnaast denken ze proactief mee met ondernemers en helpen bij het opzetten of verbeteren van het HR management in jouw organisatie. Lees in onderstaande gastblog hoe een ontslagprocedure via het UWV verloopt.

Ben je genoodzaakt om te reorganiseren? Dan kun je een ontslagprocedure starten bij het UWV. De procedure begint met indiening van een ontslagaanvraag. Het UWV toetst de ontslagaanvraag en verleent op basis daarvan wel of geen toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Hoe gaat de ontslagprocedure bij het UWV in zijn werk?

Drie aanvraagformulieren en indiening via werkgeversportaal

Op de website van het UWV vind je de drie formulieren (A, B en C) die samen de ontslagaanvraag vormen. De ontslagaanvraag dien je in door de formulieren te uploaden in het werkgeversportaal. Daarvoor heb je eHerkenning nodig.

Als sprake is van collectief ontslag (twintig of meer werknemers), moet je een aantal extra stappen doorlopen voordat het UWV de ontslagaanvraag behandelt.

Op formulier A vul je de gegevens van de werkgever in en op formulier B de gegevens van de werknemer die je wilt ontslaan. Tot zover geen hogere wiskunde. Ingewikkelder wordt het bij formulier C, het belangrijkste deel van de aanvraag. Hierin maak je duidelijk welke bedrijfseconomische omstandigheden ervoor zorgen dat ontslag noodzakelijk is.

Hulp bij ontslag

Formulier C: kies de juiste bedrijfseconomische reden

Een bedrijfseconomische reden voor ontslag is er in verschillende soorten. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een slechte financiële positie, werkvermindering of organisatorische veranderingen. Iedere variant kent eigen toetsingscriteria en benodigde bewijsstukken. De ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen’ geven hierover veel informatie.

Formulier C: afspiegeling en herplaatsing

Ook moet uit formulier C blijken dat de juiste werknemers zijn voorgedragen voor ontslag en dat er voor deze werknemers geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Je selecteert de werknemers die ontslagen worden op basis van het afspiegelingsbeginsel.

Daarnaast moet je laten zien wat je gedaan hebt om de werknemer(s) te herplaatsen. Afhankelijk van de duur van het dienstverband geldt een bepaalde termijn waarbinnen je je voor herplaatsing moet inspannen. Houd er rekening mee dat ook van je gevraagd kan worden een werknemer met behulp van scholing te herplaatsen en dat je meestal ook over de grenzen van het bedrijfsonderdeel heen moet kijken.

Onderhandelen over vaststellingsovereenkomst na voorlopige aanvraag

Wil je proberen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten? Dien dan eerst een voorlopige aanvraag in. Dit voorkomt dat je te maken krijgt met een opzegverbod omdat de werknemer zich ziek meldt als reactie op het nieuws dat hij boventallig is.

Een voorlopige aanvraag bestaat uit formulier A en een lijst van werknemers die je voor ontslag voordraagt. Op formulier A vraag je uitstel aan voor het voeren van onderhandelingen. Het UWV verleent in dat geval veertien dagen uitstel.

Wanneer je overeenstemming bereikt is het niet nodig om de ontslagaanvraag compleet te maken met formulier B en C. Lukt het niet, dan maak je alsnog de aanvraag compleet.

Formulier A en B zijn geen hogere wiskunde, het wordt pas ingewikkeld bij formulier C welke het belangrijkste deel van de aanvraag is.

Léonie Rodenburg

Verdere behandeling en verweer werknemer

Het UWV neemt de aanvraag pas in behandeling als deze compleet is. Een kopie van de aanvraag wordt aan de werknemer gezonden en de werknemer krijgt veertien dagen om verweer te voeren. Als het UWV voldoende informatie heeft, raadpleegt zij de ontslagcommissie en volgt een beslissing.

Als het verweer van de werknemer vragen oproept, kan een tweede schriftelijke ronde van hoor en wederhoor plaatsvinden. In theorie kan ook een mondelinge behandeling volgen, maar dat komt zelden voor.

Opzegging en aftrek proceduretijd van opzegtermijn

Wanneer toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt verleend, ben je er nog niet. De arbeidsovereenkomst moet nog opgezegd worden. Dat kan zolang de gegeven toestemming van het UWV geldig is en met inachtneming van de opzegtermijn. De proceduretijd mag hierop in mindering worden gebracht, zolang er minimaal één maand opzegtermijn overblijft.

Wil je binnen 26 weken na de opzegging weer iemand in dienst nemen voor dezelfde werkzaamheden? Houd er dan rekening mee dat je de werkzaamheden eerst aan de ontslagen werknemer moet aanbieden.

De ontslagprocedure via het UWV is tijdrovend en kent valkuilen. Het aanleveren van de juiste informatie en vooral de juiste bewijsstukken is essentieel. Begin alleen aan deze procedure als de kans op succes reëel is en overweeg altijd de vaststellingsovereenkomst als alternatief (zo nodig in combinatie met een voorlopige aanvraag).

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief