Het sluiten van een schuldeisersakkoord onder de nieuwe WHOA

Het sluiten van een schuldeisersakkoord onder de nieuwe WHOA
Jaap Stikkelbroeck

Jaap Stikkelbroeck

Founder
24 maart 2021

Op 1 januari 2021 trad de nieuwe wet nieuwe ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) in werking. Al op 19 februari 2021 werd het eerste onderhands akkoord gehomologeerd voor een MKB onderneming.

De WHOA is nieuw onderdeel van de faillissementswet en heeft als doel het voorkomen van faillissementen van bedrijven die nog levensvatbaar zijn, dan wel het gecontroleerd afwikkelen van een onderneming. Onnodige schade voorkomen dus. Aanvankelijk werd gedacht dat vooral grote ondernemingen gebruik zouden kunnen maken van de WHOA. Maar de primeur ging dus naar een MKB’er.  Veel MKB ondernemers zullen zich daarom afvragen: hoe werkt de WHOA nou precies? Kan ik die nieuwe regeling ook inzetten bij n mijn eigen onderneming? Blended.law legt het voor je uit!

WHOAWat is de WHOA?

Door de WHOA is het mogelijk om de  rechtbank te vragen een schuldeisersakkoord goed te keuren en te bekrachtigen, ook wel homologeren genoemd. In zo’n schuldeisersakkoord worden bestaande schulden geherstructureerd zodat de onderneming zijn kop boven water kan houden en de schuldeisers in elk geval een deel van hun schulden betaald krijgen. Door middel van een WHOA-akkoord kunnen ook schuldeisers die niet uit zichzelf instemmen met zo’n akkoord door de rechtbank gedwongen worden om dit toch te accepteren.

Meer over de achtergronden van de WHOA

Stappenplan WHOA

1. Het initiatief

Het initiatief tot het opstellen en sluiten van een WHOA-akkoord wordt genomen door de onderneming die schulden heeft  of door de schuldeisers.

De WHOA-procedure kan op twee manieren in gang gezet worden. Als je zelfstandig de procedure wilt starten,  moet je een startverklaring bij de rechtbank indienen en zelf het akkoord voorbereiden. De rechter geeft je dan toestemming gebruik te maken van de voorzieningen uit de WHOA. Je kunt er ook voor kiezen om een herstructeringsdeskundige in te laten schakelen die door de rechtbank wordt aangewezen. Deze optie staat ook open voor schuldeisers die de WHOA-procedure willen starten. De deskundige bereidt dan het akkoord voor.

Voor het starten van een WHOA-procedure bestaat een ingangscriterium. De procedure wordt alleen door de rechter in gang gezet wanneer het aannemelijk is dat een faillissement nadert voor de onderneming. De schuldenaar kan dus nog net wel zijn lopende verplichtingen voldoen maar zal in een faillissement belanden als de schulden niet worden geherstructureerd.

Wil je met een specialist overleggen of de WHOA procedure voor jou open staat?

Stel een vraag

2. Openbare of gesloten procedure

Bij aanvang van de WHOA-procedure kun je kiezen voor een openbare of een besloten procedure. In de besloten variant behandelt de rechtbank de procedure in de raadkamer wat ervoor zorgt dat het akkoord in rust voorbereid kan worden. Bij een openbare procedure wordt het akkoord gepubliceerd in het Insolventieregister en het handelsregister.

3. Stemklassen

Het akkoord wordt in principe aangeboden aan schuldeisers en/of aandeelhouders. Werknemers vallen buiten het toepassingsgebied van de WHOA. Voordat een WHOA-akkoord gesloten kan worden moeten de aandeelhouders en schuldeisers opgedeeld worden in stemklassen. Bij het maken van de indeling moet rekening gehouden worden met de rang van de schuldeisers en/of aandeelhouders en met hun belangen.

4. Bod per klasse

Na het indelen van de stemklassen moet bedacht worden wat voor ‘deal’ er aan iedere klasse wordt aangeboden. Zo kan er een kwijtschelding van een deel of alle schulden of een regeling tot uitstel van betaling worden aangeboden. Het akkoord kan ook inhouden dat schuldeisers en aandeelhouders iets anders krijgen dan geld. Uitgangspunt is in ieder geval dat schuldeisers meer ontvangen dan bij een faillissement, waarbij ze vaak niets meer krijgen.

5. Stemming

Nadat is besloten wat aan welke klasse wordt aangeboden kan het akkoord worden voorgelegd aan de betrokken aandeelhouders en/of schuldeisers. Die zullen daar vervolgens over moeten kunnen stemmen. Als de voorstemmers ten minste 2/3e van de het totale bedrag aan vorderingen vertegenwoordigen, heeft die  klasse voor gestemd. Dan kan het akkoord ter homologatie aan de rechter worden aangeboden.

6. Homologatie

Voor homologatie moet het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder noodzakelijkheid van het akkoord om een faillissement af te wenden, haalbaarheid van het herstructureringsplan,  de redelijkheid van het akkoord en het vereiste dat de klassen niet in een slechtere positie belanden dan wanneer de schulden niet geherstructureerd zouden worden. De rechter toetst ook of er een afwijzingsgrond aanwezig is, zoals bedrog, en bekijkt de belangen van de aandeelhouders en schuldeisers. Wanneer de rechter overgaat tot homologatie van het akkoord dan is het akkoord bindend voor de stemklassen, ook voor degene die tegen hadden gestemd. Hoger beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

Faillissement

De WHOA-procedure is een van de vele manieren om een faillissement te voorkomen. Maar er zijn ook andere manieren om jouw onderneming door financiële zware tijden te loodsen.

Weten welke? Bezoek daarvoor onze helpdesk!

Stel je vraag

Heb je een vraag over de WHOA-procedure of een heel ander onderwerp? Neem nu vrijblijvend contact op en we kijken wat we voor jou kunnen doen.Stel een vraag

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief