Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
8 april 2020

Het kabinet heeft meerdere maatregelen genomen om financiële ondersteuning te bieden tijdens de coronacrisis. Zo zijn de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling en Borgstelling MKB-kredieten verruimd en is de aanpak van de belastingdienst versoepeld (lees hier meer).

Als onderdeel van dit steunpakket heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Het is voor veel ondernemers niet duidelijk wat deze regeling precies inhoudt en wie er recht op heeft. Wij zetten de NOW daarom voor je uiteen.

“Dit is een uitzonderlijke, forse maatregel. Maar die is in deze uitzonderlijke tijden hard nodig.”

– Wouter Koolmees, Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat is de NOW?

De NOW heeft als doel werkgevers, die te maken hebben met een omzetverlies vanwege de corona-uitbraak, tegemoet te komen in de loonkosten om zo grote werkeloosheid te voorkomen. Door de NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen ondanks dat er minder of geen werk is. Het UWV zal 80% van de tegemoetkoming voorschieten.

De NOW vervangt de oudere Regeling Werktijdverkorting, die niet toegesneden was op de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Deze oude regeling is dan ook per direct te komen vervallen.

Wanneer geldt de NOW en voor hoelang?

De NOW kan per 6 april worden aangevraagd. Deze datum maakt verder niks uit voor de te verkrijgen tegemoetkoming. De compensatie kan namelijk, ongeacht de datum van inwerkingtreding, gekregen worden voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020 voor een periode van drie maanden. Deze periode kan waarschijnlijk verlengd worden met nog eens drie maanden (hier kunnen eventueel strengere voorwaarden aan verbonden worden). De NOW kan aangevraagd worden tot en mei 31 mei 2020.

No products found
Wie heeft recht op een NOW-tegemoetkoming?

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkomingsregeling moet sprake zijn van het volgende:

  • De aanvrager moet een (netto-)omzetverlies verwachten van tenminste 20% over drie aaneensluitende maanden; en
  • Het moet gaan om een omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De omzet in deze ‘meetperiode’ wordt vergeleken met de gemiddelde kwartaal omzet van januari tot en met december 2019 (omzet van januari tot en met december 2019 moet bij elkaar opgeteld worden en vervolgens gedeeld door vier).
  • Verder mag de werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
  • Ook moet de werkgever gedurende de periode waarin de tegemoetkoming is toegekend 100% van het loon doorbetalen van zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een oproepcontract. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand komt niet voor compensatie in aanmerking.

Vraag jij je af of je in aanmerking komt voor de NOW-regeling of heb je een andere vraag? Stel hem nu gratis via de MKB corona helpdesk van blended.law.

Corona Helpdesk

Bezoek onze speciaal ingerichte helpdesk voor het MKB & ZZP en ontvang gratis juridisch adviesGa naar de helpdeskGratis Quickscan

Wordt er toch iemand ontslagen of wordt het loon niet doorbetaald? De werkgever moet dan het loon betalen, het deel van de compensatie terugbetalen en krijgt bovendien een boete van 50% over dat loon.

Specifieke partijen die in aanmerking komen voor de NOW-regeling, mits zij aan de voorwaarden voldoen, zijn sportclubs en kerkgenootschappen. Startende ondernemers komen ook in aanmerking voor de tegemoetkoming zolang zij voor 1 maart een omzet gedraaid hebben en ook voldoen aan de overige eisen. Ook de payrollwerkgever kan de tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die in dienst zijn.

Zorgaanbieders moeten zich daarentegen in de eerste plaats wenden tot de inkopers, zoals zorgverzekeraars en gemeenten, en niet tot het UWV.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming en het voorschot?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in de omzet. Het maximale te verkrijgen bedrag is 90% van de loonsom in een situatie van 100% terugval van de omzet.

Dus: indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever, maar als 25% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming naar rato 22.5% van de loonsom.

Het voorschot van het UWV zal 80% zijn van de verwachte tegemoetkoming. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever de vaststelling van de subsidie aanvragen. In principe is hier een accountantsverklaring voor vereist. Dit kan je makkelijk regelen via blended.law!

Daarna zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Indien achteraf blijkt dat de werkgever te veel tegemoetkoming heeft ontvangen, dan moet het verschil terugbetaald worden. Was het voorschot te laag, dan ontvangt de werkgever een nabetaling.

Waar vraag ik de NOW-subsidie aan en hoe werkt dit?

De aanvraag kan ingediend worden bij het UWV van maandag 6 april. UWV heeft aangegeven binnen 2 à 4 weken (het eerste deel van) het voorschot te betalen. Binnen deze termijn zal er dus een reactie worden gegeven op de aanvraag.

Naast de NOW zijn er ook andere mogelijkheden waar je gebruik van kan maken tijdens de coronacrisis. Op blended.law staan specialisten klaar om jou hiermee te helpen.

Now-regeling FAQ

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief