Tweede steunpakket kabinet in coronaperiode

Tweede steunpakket kabinet in coronaperiode
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
20 mei 2020

Ons normale leven zal niet snel terugkeren. In ieder geval niet zoals we het gewend zijn – de ander-halve-meter samenleving is een feit. Toch zijn we wel weer terug op weg naar de meer normale, openbare en buitenhuisgerichte gang van zaken. Stap voor stap kondigt het kabinet meer versoepeling aan in de strenge maatregelen die waren genomen ter bestrijding van het coronavirus. We doen het goed.

Naast het goede nieuws dat de IC’s rustig aan weer leeglopen, is er nog meer goed nieuws. Ondernemers kunnen namelijk rekenen op een tweede steunpakket vanuit de overheid. 

Eerste steunpakket

De afgelopen weken hebben we de termen ontzettend veel langs zien komen: de NOW-regeling, de Tozo, TOGS en de GO. Ontzettend veel ondernemers hebben op deze steunmaatregelen een beroep kunnen doen om zo hun hoofd boven water houden. De NOW-regeling an sich heeft al 1,8 miljoen werknemers ondersteund door hun werkgevers tegemoet te komen in loonkosten. In onze vorige blogs hebben wij deze maatregelen uitgelegd.

Eerste steunpakketUpdate: stand van zaken

Tweede steunpakket

Het originele plan was dat de steunmaatregelen van het eerste steunpakket op 1 juni af zouden lopen. Vandaag heeft het kabinet een tweede steunpakket gepresenteerd. Er zijn namelijk bedrijven die langzaamaan weer aan het werk kunnen, maar zij zullen nog steeds met omzetverlies kampen. Andere bedrijven zitten nog steeds in hetzelfde schuitje doordat veel sectoren nog tot 1 september gesloten blijven. De steun is daarom nog hard nodig.

“De economie na de coronacrisis zal anders zijn dan de economie van gister.”

 Minister Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat

Voor het tweede steunpakket wordt een extra bedrag van 13 miljard euro gereserveerd en zal bestaan uit meer gerichte en proportionele steun. Het doel is de werkgelegenheid beschermen, maar ook ondernemers de ruimte bieden zich voor te bereiden op een andere toekomst.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Het tweede steunpakket bevat een nieuwe regeling. Deze regeling is voor MKB-ondernemers in o.a. de horeca, evenementen, kermissen en theaters. Zij kunnen vanaf 1 juni, bovenop de NOW-subsidie, een belastingvrije tegemoetkoming krijgen om vaste materiële kosten te betalen. Alleen de ondernemingen uit de getroffen sectoren lijst van de TOGS komen hier in aanmerking voor. De hoogte van het bedrag hangt af van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies (minimaal 30 procent).

De bestaande steunmaatregelen worden verlengd met drie maanden en de voorwaarden voor een aanspraak op de maatregelen worden strenger.

NOW-regeling

Vanaf 6 juli 2020 kan een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht een tegemoetkoming in de loonkosten voor juni, juli en augustus aanvragen bij het UWV. De NOW-regeling blijft voor het grootste deel hetzelfde, maar wordt op sommige vlakken gewijzigd. Bekijk hier de NOW-regeling uit het eerste steunpakket.

NOW-regeling

Maar wat verandert er dan precies? Ten eerste wordt de vaste opslag verhoogd van 30 naar 40 procent, waarbij de referentiemaand voor de loonsom maart 2020 is. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Hiermee worden seizoensgebonden bedrijven tegemoetgekomen.

Ten tweede wordt de ontslagboete vanaf 1 juni geschrapt. Bedrijven die de NOW-tegemoetkoming kregen in het eerste steunpakket mochten geen personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat zij de tegemoetkoming ontvingen. In het tweede pakket wordt bij ontslag binnen bedrijven die de NOW-subsidie ontvangen de tegemoetkoming alleen gekort en moet de loonsubsidie terugbetaald worden. De bedrijven zijn geen extra ‘boete’ meer verschuldigd.

Ook worden werkgevers die de NOW aanvragen verplicht hun werknemers te stimuleren zich bij- en om te scholen. Dit om werknemers voor te bereiden op een nieuwe realiteit waarbij zij wellicht van baan moeten veranderen.

Tenslotte mogen bedrijven alleen van de regeling gebruikmaken indien zij geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

“Ondernemers en werkenden moeten zich aanpassen aan de nieuwe realiteit.”

– Mark Rutte, Premier

Tozo

De verlengde Tozo-regeling in de vorm van inkomensondersteuning voor levensonderhoud bevat een partnerinkomenstoets. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op deze variant van de Tozo. De Tozo in de vorm van de lening blijft ook bestaan. Wel moeten zelfstandig ondernemers een verklaring overleggen dat hun bedrijf niet in surseance van betaling verkeert of in een staat van faillissement verkeert.

Belastingversoepeling

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 september. Bij de eerste aanvraag krijgen ondernemers direct drie maanden uitstel. Indien bedrijven verklaren dat zij geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen, kan deze periode verlengd worden.

Bekijk onze producten die jou kunnen helpen bij het gebruikmaken van de belastingversoepeling.

BMKB/GO

De verruimde kredietverleningen en -garanties aan MKB, startups en scale-ups blijven gelden.

“Na het noodpakket moeten ondernemingen meer op eigen benen gaan staan”, aldus minister Wiebes. Kom jij er als ondernemer niet helemaal uit op welke maatregelen je precies een beroep kunt doen, wat jouw toekomst wordt of heb je een andere vraag gerelateerd aan de coronacrisis. Bezoek onze Corona Helpdesk!

MKB Corona helpdesk

Heb jij verdere vragen over hoe je verder moet met je onderneming in deze onzekere tijden?
Bezoek vrijblijvend onze MKB corona helpdesk! .
Ga naar de helpdesk

Ook staan wij klaar voor al jouw andere vragen. Vul ons formulier in, bel ons of stuur een mailtje of chatbericht!

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief