Wet franchise komt eraan!

Wet franchise komt eraan!
Alexandra Bogaards

Alexandra Bogaards

Legal innovation booster
26 augustus 2020

Naast Amerika is de franchisesector in Nederland ook heel groot en beslaat het een groot deel van de economie. Des te vreemder dat er geen speciale wetgeving is afgestemd op deze sector. Maar hier komt verandering in: afgelopen februari hebben staatssecretaris Mona Keijzer en minister Sander Dekker een wetsvoorstel ingediend waarin nieuwe regels staan opgenomen voor de franchiseovereenkomst. Dit voorstel is afgelopen 30 juni door de Eerste Kamer geaccordeerd.

Franchise

Even een klein geheugensteuntje. Franchise houdt in dat twee ondernemers samenwerken: de franchisegever en franchisenemer. De franchisegever is degene van wie het concept is (meestal een groot bedrijf) en die de franchisenemer de toestemming geeft om dat concept in een bepaald gebied te exploiteren. De franchisenemer is vaak een kleinere zelfstandig ondernemer.

Voorbeelden van franchise zijn McDonalds, Carrefour, UPS, de Hypotheker en Pearle Opticiens.

Bij het sluiten van een franchiseovereenkomst ontstaat een combinatie tussen de voordelen van bij een groot bedrijf horen maar toch invulling kunnen geven aan het zelfstandig ondernemerschap.

“De machtsbalans moet worden hersteld.”

– Staatssecretaris Mona Keijzer

Waarom nieuwe regels?

De nieuwe wetgeving wordt met open armen verwelkomt. Er bestaat namelijk ongelijkheid tussen franchisenemers en franchisegevers. De laatste zou namelijk een machtspositie hebben die tot onredelijke situaties kan leiden. Daarom moet de positie van de franchisenemer versterkt worden – het doel van de nieuwe wetgeving.

Het wetsvoorstel

De wet geeft ten eerste duidelijk over de definities van franchiseovereenkomst, franchiseformule en franchisegever. Zodra aan deze definities is voldaan is de wet franchise van toepassing.

Een franchiseovereenkomst is iets anders dan een arbeidsovereenkomst. Wil je meer over arbeidsovereenkomsten weten? Lees dan nu onze informatiepagina.

Arbeidsovereenkomst

Daarnaast worden in het voorstel precontractuele informatieplichten geformuleerd. De informatie die van tevoren kenbaar moet zijn voor beide partijen heeft als doel dat de partijen een reële schatting kunnen maken van de risico’s die gepaard komen met het aangaan van de franchiseovereenkomst. Denk aan: het definitieve concept van de franchiseovereenkomst en financiële informatie.

De informatie moet 4 weken voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt zijn. Tijdens deze stand-still periode mag de franchisegever de concept franchiseovereenkomst niet wijzigen, alleen op verzoek van de franchisenemer.

Ook tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst geldt er een informatieplicht. Zo moet de franchisegever de franchisenemer op tijd inlichten over eventuele veranderingen en ontwikkelingen.

Wil je meer weten over wat er allemaal in de wet franchise staat en hoe de positie van de franchisenemer versterkt wordt? Neem dan contact met ons op en wij helpen je vrijblijvend verder!

Heb je een vraag?

Over franchiseovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten of een heel ander onderwerp? Stel hem nu vrijblijvend aan ons!Klik hier
Geschillen over franchiseovereenkomst

De wet zal in principe vanaf 1 januari 2021 in werking treden. Komt deze toch wat te laat voor jou en ben je al verwikkeld in een franchisegever-franchisenemer conflict? Of heb je nieuwe werknemers nodig? Bekijk dan nu onze producten die dit probleem kan oplossen!

Blijf op de hoogte van blended.law

Nieuwsbrief