Ontbinden arbeidsovereenkomst

Het overkomt iedereen wel een keer: een arbeidsovereenkomst eindigt. Dit kan op meerdere manieren gebeuren: van rechtswege, met wederzijds goedvinden, opzeggen en ontbinden.

Ten eerste kan een overeenkomst zelf aflopen nadat de afgesproken periode is verstreken (bijvoorbeeld: na zes maanden). Indien een contract niet vanzelf afloopt bestaat de keuze voor een ontslagprocedure. Een ontslagprocedure kan bestaan uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse goedvinden, waarbij beide partijen instemmen met de beëindiging. Het kan echter ook zo zijn dat één van de partijen de overeenkomst wil laten eindigen (doorgaans de werkgever) en de andere het er niet mee eens is (doorgaans de werknemer). In dit geval bestaat er de ontslagprocedure inhoudende de opzegging van de arbeidsovereenkomst (via het UWV) en de ontslagprocedure inhoudende het ontbinden van de overeenkomst (via de kantonrechter).

Arbeidsrecht producten
Opzegging arbeidsovereenkomst

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst opzegt moet zich aan bepaalde regels houden die voor deze ontslagprocedure zijn gesteld door het UWV. Het UWV heeft deze regels opgesteld om de werknemer te beschermen aangezien deze vaak in een zwakkere positie verkeert. Het UWV moet toestemming geven voor het ontslag en de werkgever een ontslagvergunning verlenen. Met deze ontslagvergunning kan de werkgever overgaan tot opzegging van het contract met de werknemer. Het is van enorm belang dat een werknemer de tijd krijgt om te reageren in de ontslagprocedure en het ontslag kan aanvechten. Op blended.law hebben wij ervaren juristen en specialisten die werkgevers voor een vaste prijs kunnen bijstaan in deze ontslagprocedure.

Ontbinden arbeidsovereenkomst
Ontbinden arbeidsovereenkomst

In deze ontslagprocedure beslist de kantonrechter of het dienstverband wordt voorgezet of niet. De rechter zal doorgaans eerst proberen het geschil op te lossen door in gesprek te treden met de partijen. Indien dit niet succesvol is kan de rechter er alsnog voor kiezen de overeenkomst te ontbinden.

Transitievergoeding

Indien een werkgever een werknemer ontslaat in een ontslagprocedure zonder instemming van de werknemer, dan heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding. Hierbij maakt het niet uit of er gekozen is voor een ontslagprocedure door via het UWV of de kantonrechter.
Een ontslagvergoeding wordt ook wel aangeduid als een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De transitievergoeding is sinds 1 januari 2020 maximaal berekend op €83.000 bruto. Over de hoogte van een transitievergoeding kan niet onderhandeld worden.