Verschillende soorten van de overeenkomst

Het is in elk rechtsgebied een enorm belangrijk onderwerp: de overeenkomst. Een overeenkomst wordt in de volksmond ook wel een contract genoemd. Een contract wordt gesloten tussen twee of meer partijen waarbij afspraken worden gemaakt. De partijen die betrokken zijn bij het contract kunnen natuurlijke personen zijn maar ook rechtspersonen. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding en kan betrekking hebben op vele relaties en onderwerpen.

Op deze pagina zetten wij een aantal vormen van de overeenkomst uiteen. Voor meer specifieke informatie over bepaalde overeenkomsten, zoals de verwerkersovereenkomst, bekijk onze andere pagina’s.

Verwerkersovereenkomst ArbeidsovereenkomstNon-disclosure agreement

Overeenkomst van opdracht

In de wet is een speciale regeling opgenomen voor de opdrachtovereenkomst, ook wel de overeenkomst van opdracht genoemd. De overeenkomst van opdracht is een contract waarbij een opdrachtnemer een opdracht aanneemt van de opdrachtgever waardoor de opdrachtnemer werkzaamheden zal moeten verrichten.

De opdrachtnemer heeft de verplichting om de werkzaamheden als een ‘goed opdrachtnemer’ uit te voeren. Ook dient deze op tijd aangegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Indien de opdrachtgever onredelijke of onmogelijke aanwijzingen afdwingt, mag de opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht ontbinden. De overeenkomst van opdracht moet niet verward worden met de arbeidsovereenkomst.

Service Level Agreement

Een Service Level Agreement is ook een overeenkomst. In een Service Level Agreement staan de afspraken tussen een aanbieder en de afnemer van een dienst of product opgenomen. Er staat onder andere beschreven van welke kwaliteit het geleverde moet zijn. Juist omdat de kwaliteit van het geleverde nauwkeurig is beschreven in een Service Level Agreement, is het erg makkelijk om te controleren of hieraan wordt voldaan. Een Service Level Agreement wordt doorgaans veel gebruikt in de ICT-sector, facilitaire dienstverlening, zorg en bewaking.

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is ook een veelvoorkomende overeenkomst. In een aandeelhoudersovereenkomst staan de afspraken die worden gemaakt tussen de aandeelhouders van een onderneming. De aandeelhoudersovereenkomst regelt o.a. de dividenduitkering, concurrentiebedingen en geheimhoudingsbedingen. Indien er niet wordt voldaan aan de verplichtingen uit een aandeelhoudersovereenkomst, kan de aandeelhoudersovereenkomst ontbonden worden, schadevergoeding gevorderd worden of nakoming geëist worden.

No products found
Managementovereenkomst

De managementovereenkomst wordt gesloten tussen de bestuurder of manager en de onderneming (de werkmaatschappij). Wettelijk gezien valt de managementovereenkomst onder de overeenkomst van opdracht. Belangrijke elementen die worden geregeld in een managementovereenkomst zijn arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten. Bij een managementovereenkomst gaat het vaak om grote belangen: maatwerk is daarom essentieel.

Dit is maar een kleine greep uit het aantal verschillende overeenkomsten dat er bestaat. Op het platform van blended.law vind jij meerdere specialisten die kunnen helpen bij het opstellen van allerlei soorten overeenkomsten. Check hieronder het aanbod. Zie je de soort overeenkomst die jij nodig hebt er niet tussen staan? Neem dan contact op met blended.law via dit formulier: wellicht hebben wij iemand in ons netwerk!