085 - 065 7432 Helpdesk
Ruim 178 juridische producten Meer dan 71 specialisten Direct online contact Vaste prijzen
Klantbeoordelingen 4.9 / 5 sterren

Oprichten BV bij de notaris (offline)

Wil jij je eigen onderneming starten? Dan kan dit bijvoorbeeld in de vorm van een BV. 
Een voordeel van de BV ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak is dat je beter beschermd bent tegen aansprakelijkheid. Daarnaast kan de BV ook fiscale voordelen hebben. 

Bij de oprichting van de BV worden ook de statuten vastgesteld. In de statuten wordt niet alleen de naam van de BV vastgelegd, maar wordt ook omschreven wat het doel is van de BV. Daarnaast wordt het bestuur van de BV geregeld en wie de BV mag vertegenwoordigen. Ook wordt er vastgelegd welke rechten en verplichtingen de aandeelhouders hebben.

Wat
Voor wie
Wanneer
Hoe
Resultaat
Wat

Wat houdt het product precies in?

 • het opstellen van een concept van de akte van oprichting met daarin de statuten van de BV. Daarbij wordt uitgegaan van een oprichting waarbij er één oprichter is. De statuten bevatten één soort aandelen, er komt geen raad van commissarissen en de aandelen worden in geld volgestort. 
 • het verzamelen en beoordelen van alle documentatie benodigd voor de oprichting, bijvoorbeeld volmachten of een ondernemingsplan.
 • een digitale bespreking en eventueel ook digitale ondertekening van de documenten.
 • het op kantoor ondertekenen van de akte van oprichting.
 • het uitgeven van digitale afschriften van de akte van oprichting (in pdf per mail).
 • het verzorgen van de inschrijving in het handelsregister.
 • het opmaken van het aandeelhoudersregister.
 1. Onze werkzaamheden strekken zich niet uit tot de advisering over fiscale aspecten verband houdende met de oprichting en tot het indienen van verzoekschriften of aangiften. Wij gaan ervan uit dat je daarover laat adviseren door een fiscalist.
 2. We gaan er van uit dat de door ons gevraagde gegevens/documenten (waaronder bijv.  kopie legitimatiebewijs oprichter en het, conform het door de notaris aan te leveren format, ingevulde en ondertekende UBO/PEP-formulier) ten behoeve van de akte tijdig, correct en volledig worden aangeleverd.
Voor wie
Wanneer
Hoe
Resultaat
M

Oprichting BV met één aandeelhouder

Medium

 • We gaan er vanuit dat er één oprichter is. Er kan worden uitgegaan van eenvoudige statuten (één soort aandelen , geen raad van commissarissen, volstorting aandelen in geld.
 • Deze BV kan een holding BV of een werk BV zijn.
 • De pakketprijs is exclusief verschotten, zoals bijv. onderzoekskosten KvK (€ 25,00), kosten raadpleging diverse registers (€ 27,00 per persoon), bijdrage kwaliteitsfonds KNB (€ 8,22 per akte). Alle bedragen (ook de pakketprijs) zijn exclusief BTW.
 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze zijn te raadplegen op onze site (www.herschut.nl).
Offerte aanvragen (Geheel vrijblijvend)
Vanaf 475,- 574,75 incl. BTW
L

Oprichting BV met drie aandeelhouders

Large

 • We gaan er vanuit dat er drie (3) oprichters zijn. Er kan worden uitgegaan van eenvoudige statuten (één soort aandelen , geen raad van commissarissen, volstorting aandelen in geld)
 • De pakketprijs is exclusief verschotten, zoals bijv. onderzoekskosten KvK (€ 25,00), kosten raadpleging diverse registers (€ 27,00 per persoon), bijdrage kwaliteitsfonds KNB (€ 8,22 per akte). Alle bedragen (ook de pakketprijs) zijn exclusief BTW.
 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing Deze zijn te raadplegen op onze site (www.herschut.nl).
Offerte aanvragen (Geheel vrijblijvend)
Vanaf 525,- 635,25 incl. BTW
S

Oprichting werkmaatschappij BV

Small

 • Dit is een pakket voor als je al een holding BV met een of meerdere oprichters bij ons hebt opricht en daarnaast ook gelijk een werkmaatschappij (BV) wil oprichten.
 • We gaan er vanuit dat er één oprichter is, namelijk de holding. Er kan worden uitgegaan van eenvoudige statuten (één soort aandelen , geen raad van commissarissen, volstorting van de aandelen in geld).
 • De pakketprijs is exclusief verschotten, zoals bijv. onderzoekskosten KvK (€ 25,00), kosten raadpleging diverse registers (€ 27,00 per persoon), bijdrage kwaliteitsfonds KNB (€ 8,22 per akte). Alle bedragen (ook de pakketprijs) zijn exclusief BTW.
 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze zijn te raadplegen op onze site (www.herschut.nl)
Offerte aanvragen (Geheel vrijblijvend)
Vanaf 400,- 484,- incl. BTW
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wij helpen je graag verder!

Hulp online Of bel 085-0657432

Een aantal van onze tevreden gebruikers

We groeien elke dag en delen graag de ervaringen van onze gebruikers met je.

Irene Muller

Irene Muller - Marketing directeur

Ik heb heel fijn samengewerkt met blended.law en de specialist. Het was snel, klantvriendelijk en blended.law was duidelijk over de stappen en doelstelling en prijs! Volgende keer ga ik zeker weer naar blended.

Maarten Smits

Maarten Smits - Connect 2 Africa B.V.

Blended.Law heeft ons snel en zonder veel moeite aan een goede en betaalbare notaris geholpen. De afwikkeling was snel en eenvoudig via hun portal. Zeer aan te raden aan iedereen die enig juridisch advies nodig heeft.

Infi logo

Daniel B. Roy - Oprichter van Infi

Dankzij de online omgeving van blended, kon ik chatten met mijn advocaat over de afhandeling van mijn incassodossier, én konden we heel makkelijk relevante stukken uitwisselen. Die laagdrempelige communicatie heeft ontzettend veel tijd bespaard!

Jeroen van Hasselt

Jeroen van Hasselt - Start up ondernemer

Blended.law is enorm meedenkend en toegankelijk voor ondernemers. Ik ben persoonlijk, snel en naar tevredenheid geholpen. Er is altijd overleg mogelijk over zaken die je zelf kan oppakken en ze zijn flexibel in wat je wilt uitbesteden. De missie van blended.law is geweldig. Precies de innovatie die de advocatenwereld nodig heeft!

Carlos Oliveira

Carlos Oliveira - Start up ondernemer Bwaiter

blended.law always goes to that extra mile on the work that gives us entrepreneurs the confidence we need for our legal and tax matters. Their service is so customer-centric that gives us the sense of proximity and closeness which is always good for business.

Gerelateerde producten

Bekijk alle producten

Samenwerkingsovereenkomst: welke onderwerpen moeten worden geregeld?

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het regelmatig voorkomt dat met elkaar contracterende partijen ter verwezenlijking van, respectievelijk ter optimalisering van hun doelstellingen/bedijfsbelangen besluiten een joint venture-vennootschap op te richten. Een joint venture-vennootschap die louter ten behoeve van de uitvoering van de samenwerking is opgericht en die louter als doel heeft om de samenwerking tussen partijen te faciliteren verkeert in een afhankelijkheidspositie, omdat de samenwerking tussen de partners de bestaansvoorwaarde is voor de joint venture-vennootschap. Zo’n vennootschap dient als een onzelfstandige vennootschap te worden aangemerkt, omdat beleid en strategie van de vennootschap door de joint venture-partners wordt bepaald. De samenwerking in een joint venture-vennootschap betreft een commerciële samenwerking die is gebaseerd op het principe “samen uit, samen thuis” en heeft als uitganspunt dat het gemeenschappelijk belang zwaarder weegt dan het eigenbelang. De aard en omvang van de wederzijdse rechten en verplichtingen van de joint venture-partners wordt enerzijds bepaald door het dwingend vennootschapsrecht en anderzijds de samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst formuleren partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen. Partijen kunnen en mogen op basis van de contractuele vrijheid in de samenwerkingsovereenkomst van alles afspreken. Uiteraard staan de commerciële en persoonlijke aspecten voorop, maar voor een goed resultaat moeten uiteindelijk ook de afspraken goed en volledig worden vastgelegd. De joint venture-partners zullen over de mogelijkheid willen beschikken om het beleid in de joint venture-vennootschap te sturen, zodat van te voren nagedacht moet worden op welke wijze het instructierecht geregeld wordt.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Jurist
Bekijk product
Vanaf 900,-

Betalingsonwil en bestuurdersaansprakelijkheid!

Het niet betalen van facturen lijkt tegenwoordig het “nieuwe normaal”! Uit de praktijk blijkt dat het best vaak voorkomt dat bestuurders van een vennootschap ook al staat onmiskenbaar dat de BV over inkomsten beschikt opzettelijk en bewust weigeren de vorderingen  van een schuldeiser (ook als staat die vordering onherroepelijk vast) botweg weigeren te betalen. Vaak wordt ook, teneinde de verhaalsmogelijkheden van de crediteur te beperken,  gesjoemeld met de resultaten van de vennootschap,  worden vermogensbestanddelen weggesluisd of wordt onder een hoedje gespeeld met een malafide pandhouder (samenspannen). Een malafide bestuurder kan in een dergelijke situatie persoonlijk aansprakelijk worden gesteld omdat  het feitelijk creëren van betalingsonwil als frustratie van betaling/verhaal wordt aangemerkt, hetgeen onrechtmatig is. Het is vaste rechtspraak dat het bewerkstelligen van betalingsonwil als frustratie van betaling wordt aangemerkt en dus onrechtmatig is.  Sterker nog: de bestuurder die als DGA de volledige zeggenschap in de nalatige vennootschap heeft, wordt van rechtswege (d.w.z. automatisch) geacht betalingsonwil van de BV te hebben toegelaten, omdat zo’n bestuurder het in zijn macht heeft om de vordering te betalen.  Mocht je in bewijsnood verkeren, dan wijs ik je erop dat je op grond van de exhibitieplicht (plicht tot inzageverstrekking) de rechter kan verzoeken om de debiteur te verplichten een kopie van bepaalde bescheiden aan je te verstrekken (zoals jaarrekeningen en bankafschriften).  Wil je weten wat je mogelijkheden zijn? Schakel Orlando Mo-Ajok in hij is gespecialiseerd in het aansprakelijk stellen van bestuurders wegens het bewerkstelligen/toelaten van betalingsonwil en het frustreren van verhaalsmogelijkheden.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Jurist
Bekijk product
Vanaf 900,-