DGA – directeur grootaandelhouder

Als directeur grootaandeelhouder wil je natuurlijk alle zaken goed geregeld hebben: je eigen zaken, maar ook binnen de onderneming. Het personeelsbestand moet op orde zijn, de klantenadministratie moet kloppend zijn maar ook alles om de leveranciers heen is een hele taak an sich.

Je voelt je verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt binnen het bedrijf en wilt daarom op de hoogte zijn van alle risico’s en ontwikkelingen. Een DGA heeft bovendien meerdere verplichtingen en verantwoordelijkheden. Een helpende hand is dan ook zeker welkom.

Daarom hebben wij bij blended.law voor alle DGA’s deze helpdesk opgezet. Hier vind je informatie die relevant is voor DGA’s, zoals hoe je het beste een algemene vergadering op afstand kan opzetten maar je kan ook lezen over hoe DGA’s worden geholpen (of niet) binnen de steunmaatregelen van het kabinet m.b.t. corona.

Vergaderen op 1,5 meter afstandEinde verpandingsverbodDGA & Corona

We hebben meer relevante informatiepagina’s:

Tenslotte vind je als DGA ontzettend veel kant-en-klare producten die je kan inzetten om je leven makkelijker te maken. Staat jouw product er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op – wellicht kunnen we je alsnog helpen!

Onze DGA-producten:

Frank Robert Sterel

Frank Robert Sterel

Notaris
€ 425,-
Bekijk product

Uitgifte van aandelen BV

Op grond van de wet kan een uitgifte van aandelen in een BV alleen via een notariële akte gebeuren. Door het ondertekenen van de notariële akte door de notaris worden de aandelen uitgegeven door de vennootschap aan de verkrijger(s). Hieraan ligt een besluit van de aandeelhouders tot uitgifte van aandelen ten grondslag. Zonder dat aandeelhoudersbesluit tot uitgifte kunnen de aandelen niet bij notariële akte worden uitgegeven. In het aandeelhoudersbesluit tot uitgifte van aandelen wordt onder meer afgesproken welke prijs moet worden betaald voor de aandelen. Deze prijs kan gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen, maar de prijs is in de praktijk vaak juist hoger dan de nominale waarde van de aandelen. De nominale waarde van de aandelen geeft aan hoeveel minimaal moet worden betaald aan de BV voor de nieuw uit te geven aandelen. De nominale waarde van een aandeel staat vermeld in de statuten van de BV (en in het aandeelhoudersregister). De volstorting van de nieuwe aandelen kan voor de uitgifte, bij de uitgifte of na de uitgifte plaatsvinden. Een uitgifte van aandelen komt ondermeer in de volgende situaties vaak voor: – een gewenste verhoging van het kapitaal (eigen vermogen) van BV in verband met een voorgenomen uitbreiding van de werkzaamheden van de BV of voor het doen van nieuwe investeringen; – het door een ander ter beschikking stellen van kapitaal (eigen vermogen) aan de BV met als doel dat deze partij medeeigenaar wil worden van de BV om zo  deel te nemen in de (toekomstige) waardeontwikkelingen van de onderneming van BV.
Erik Kerpen

Erik Kerpen

Notaris
€ 795,-
Bekijk product

Is een aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk?

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat met elkaar samenwerkende ondernemers teneinde hun civielrechtelijke aansprakelijkheid te beperken geadviseerd wordt om de samenwerking in de BV-vorm te gieten. De BV-vorm biedt voorts de mogelijkheid om een aantal fiscale faciliteiten optimaal te kunnen benutten waardoor eventueel ook belastingvoordelen gerealiseerd kunnen worden (belastingbesparing of het uitstellen van betaling van belasting). Verder worden ondernemers die voor de BV-vorm kiezen in de meeste gevallen geadviseerd om hun belang in de werkmaatschappij te houden door middel van een persoonlijke houdstermaatschappij (de Personal Holding).  De meeste ondernemers realiseren zich niet dat de blokkeringsregeling met betrekking tot de verkoop van aandelen van de werkmaatschappij niet van toepassing is op de verkoop van aandelen van een Personal Holding, zodat een eventueel verbod om die aandelen aan een wildvreemde derde te verkopen niet in de statuten van de werkmaatschappij geregeld en opgenomen kan worden. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat samenwerkende partijen door de realiteit worden ingehaald en opeens geconfronteerd worden met situaties die ze bij het aangaan van de overeenkomst niet hebben zien aankomen.  Succes is het belangrijkste doel van een samenwerking en zolang het goed gaat met de onderneming zal het ontbreken van aanvullende afspraken niet tot problemen leiden. Toch is het goed om, zowel bij het aangaan van een samenwerking als  gedurende de samenwerking, rekening te houden met omstandigheden en situaties die het succes van de onderneming kunnen aantasten. Door duidelijke schriftelijke afspraken te maken kunnen vooraf ingewikkelde zaken worden geregeld en mogelijke zakelijke geschillen worden voorkomen.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 750,-
Bekijk product
blended.law adviseur
Alexander
Business Development
Stel ons je vraag