Hoe kun je doorstarten in een faillissement?

Uitgelegd door Bart Smink

Als een onderneming geen geld meer heeft om de rekeningen te kunnen betalen is er sprake van een faillissement en stoppen de activiteiten. Toch? Of is er een escape? Onze specialist Bart Smink weet exact hoe het zit en stippelt een vluchtroute voor je uit. Een escape is er zeker!

Je medewerkers staan op straat. Een curator is in je boeken aan het neuzen. Je reputatie is naar de knoppen. Er wordt wel gezegd dat entrepreneurs in Amerika elkaar na elk bankroet feliciteren met het gedemonstreerde ondernemersrisico terwijl het faillissement in Nederland als een smet aan je blijft kleven. Een miezerige flatje, lauwe filterkoffie en als vervolgstap een bewindvoerder die de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen komt uitleggen. Dát is het schrikbeeld dat we hebben van het faillissement. Is dit rampzalige beeld terecht? Hoe ziet de praktijk van een faillissement er eigenlijk uit?

Wat is een doorstart precies?

Met een doorstart wordt bedoeld: het voortzetten van de activiteiten met de bezittingen van de onderneming ná faillissement. Kort gezegd, u start uw bedrijf weer op met alles op de línkerzijde van de balans. De rechterzijde met daarop de schulden blijft achter in het faillissement. Het werkt als volgt. Stel dat u voorziet dat er op termijn geen geld meer is om de rekeningen te betalen. Dan kunt u ervoor kiezen om zelf het faillissement aan te vragen. Als u heeft berekend dat de onderneming zonder schulden levensvatbaar is, kan vervolgens op een doorstart worden aangestuurd.

Het plan voor de curator

Er moeten dan wel een paar dingen gebeuren. Ik som de vier belangrijkste punten even op:

  1. U moet een plan aan de curator presenteren. Dit plan moet de curator ervan overtuigen dat de doorstart een succes kan worden.
  2. Er moet voldoende geld aanwezig zijn om bij de curator een kansrijke bieding op de bezittingen te kunnen doen.
  3. Er moet een andere onderneming beschikbaar zijn om de bieding uit te kunnen brengen.
  4. Het moet duidelijk zijn of het personeel een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden. Bij een doorstart bent u niet verplicht om uw medewerkers mee te nemen. Maar als zij meegaan met de doorstart, besef dan dat hun rechten uit de oude arbeidsovereenkomst van kracht blijven.

Wat doet een curator nog meer? Lees hier meer

Hulp nodig bij je doorstart?Wij helpen je graag!Gratis intake (vrijblijvend)Begin de doorstart

Een doorstart is geen recht

Is het dan zo simpel? Ja en nee.  Ik weet uit ervaring als curator dat een doorstart niet altijd een succes wordt. Vaak ontbreekt het bij de ondernemer aan een reëel beeld van de toekomstperspectieven van de onderneming. Het is daarom verstandig om iemand met knowhow en een frisse blik tijdig mee te laten kijken naar je plannen. Ga samen bijvoorbeeld zorgvuldig na wie de cruciale stakeholders bij de nieuwe onderneming zijn. Hebben zij nog geld te vorderen? Krijgen zij betaald uit het faillissement? En hoe zorg je ervoor dat een andere partij er niet vandoor gaat met de onderneming? Reken jezelf niet rijk: je hebt geen recht op een doorstart!

Bij een doorstart voert de curator een waslijst aan checks uit

Zorg er ook voor dat je administratie tot achter de komma in orde is: een curator voert een rechtmatigheidsonderzoek uit en als er dan nog lijken uit de kast vallen is het natuurlijk einde verhaal. De curator kijkt bijvoorbeeld of er geen vorderingen zijn op de bestuurder. Heb je privé een rekening-courant schuld bij je onderneming? Kun je die vereffenen? Of zijn er aanwijzingen voor handelingen binnen de onderneming die de curator als frauduleus kwalificeert? Ik kan je verklappen dat de curator een aardige waslijst aan checks afloopt bij dit onderzoek. Het is niet niks een faillissement. Maar voor alle ondernemingen die gebukt gaan onder een berg onbetaalbare schulden terwijl ze wérkelijk toekomstperspectief hebben, is een doorstart een flexibel, vertrouwd en legitiem instrument.

No products found