WHOA traject en dwangakkoord

Wet homologatie onderhands akkoord

Als schulden uit het verleden de toekomst van jouw onderneming in de weg staan, kan een schuldeisersakkoord via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) een uitweg bieden. Met een vrijblijvend adviesgesprek met onze experts, kom je er direct achter of een dwangakkoord via de WHOA voor jouw bedrijf de oplossing is. We kunnen je direct koppelen aan een ervaren specialist die je kan helpen met alle stappen van het WHOA-traject. Voor een vaste scherpe prijs.

De voordelen van Blended Law

 • Direct persoonlijk contact
 • Vrijblijvende intake met onze advocaat
 • Scherpe prijzen
 • Zekerheid dat je de juiste advocaat krijgt voor jouw situatie en wensen

Direct vrijblijvend advies over jouw WHOA traject

Wat houdt dit adviestraject precies in?

Bij dit adviestraject begeleiden onze specialisten je bij alle stappen naar het homologatieakkoord. Afhankelijk van jouw specifieke situatie bepalen we bij welke bouwstenen onze specialisten een rol kunnen spelen. Dat zou in elk geval kunnen zijn bij het deponeren van de startverklaring, het verzoeken om een herstructureringsdeskundige, het verzoeken om een afkoelingsperiode, het indienen van het homologatieverzoek en de homologatiezitting. Maar onze specialisten kunnen je ook helpen bij het opstellen van een herstelplan, het schuldeisersakkoord,  het bepalen van de klassenindeling en bij de bepaling van de liquidatie- en reorganisatiewaarde van je bedrijf, die je voor een WHOA-traject nodig hebt.

Hoe werkt het?

 1. Vul hierboven het formulier in voor een vrijblijvend gesprek met onze ervaren jurist
 2. Samen bepalen wij wat de beste stappen voor jou zouden zijn
 3. We brengen je direct in contact met de meeste geschikte advocaat
Meer over de WHOA
Vanaf 5.000,-
Levertijd Binnen 24 uur
Online leverbaar Compleet online
Doelgroep Zakelijk
Talen Nederlands
Ervaring 15+ jaar
blended.law scoort 4.9 Ster - Google reviews
Irene Muller
Ik heb heel fijn samengewerkt met blended.law en de specialist. Het was snel, klantvriendelijk en blended.law was duidelijk over de stappen en doelstelling en prijs! Volgende keer ga ik zeker weer naar blended. - Irene Muller
Maarten Smits
Blended.Law heeft ons snel en zonder veel moeite aan een goede en betaalbare notaris geholpen. De afwikkeling was snel en eenvoudig via hun portal. Zeer aan te raden aan iedereen die enig juridisch advies nodig heeft. - Maarten Smits
Jeroen van Hasselt
Blended.law is enorm meedenkend en toegankelijk voor ondernemers. Ik ben persoonlijk, snel en naar tevredenheid geholpen. Er is altijd overleg mogelijk over zaken die je zelf kan oppakken en ze zijn flexibel in wat je wilt uitbesteden. De missie van blended.law is geweldig. Precies de innovatie die de advocatenwereld nodig heeft! - Jeroen van Hasselt

Wat komt er kijken bij een WHOA-aanvraag?

Ben je nog niet failliet maar is wel sprake van een dreigend faillissement? Is er ondanks dat sprake van een onderneming met levensvatbare bedrijfsactiviteiten? In dat geval is het goed om kennis te maken met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Deze wet biedt de mogelijkheid om een faillissement te voorkomen via het aanbieden van een schuldeisersakkoord. De WHOA-regeling is te vinden in de Faillissementswet en richt zich op alle typen ondernemingen. De regeling is niet bedoeld voor organisaties of natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitoefenen.

Er komt veel kijken bij een WHOA-traject en de uitkomst daarvan kent belangrijke gevolgen. Zo volgt uit de akkoordprocedure dat het akkoord kan worden opgelegd aan aandeelhouders en schuldeisers, zelfs al stemmen deze niet in of geheel niet. Daarbij geldt wel dat dit akkoord, vanwege deze ingrijpende gevolgen, redelijk en eerlijk moet zijn. In dit artikel lees je meer over dit proces. Van de voorbereidende stappen tot het akkoord, je komt het allemaal tegen.

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in het kort

De Wet homologatie onderhands akkoord, afgekort tot WHOA, helpt sinds de inwerkingtreding per 1 januari 2021 levensvatbare bedrijven die failliet dreigen te gaan. Het primaire doel van de WHOA is om de mogelijkheden te vergroten voor een herstructurering van de onderneming zodat een faillissementsaanvraag kan worden voorkomen. Op deze manier worden levensvatbare bedrijven geholpen die anders failliet dreigen te gaan. Een faillissement is niet nodig en ook surseance van betaling hoeft niet te worden aangevraagd.

Met ingang van 1 januari 2021 is deze WHOA-regeling te vinden in de Faillissementswet. Op basis van deze wet kan de rechtbank een onderhands akkoord homologeren (goedkeuren) tussen de onderneming en schuldeisers. De rechter speelt een belangrijke rol in deze homologatiefase. Is een akkoord goedgekeurd? Dan is dat verbindend voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook als zij niet of tegen het schuldeisersakkoord stemden.

De rechtbank kan een dergelijk akkoord goedkeuren als daarmee een faillissement kan worden voorkomen. Door de homologatie van het akkoord treedt de verbindendheid van het akkoord in voor de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Een verzoek tot homologatie van het akkoord kan ook worden afgewezen door de rechter. In de wet zijn de afwijzingsgronden te vinden.

Gratis vrijblijvend advies

Voorwaarde WHOA-traject

Het WHOA-traject kan niet altijd worden ingezet. Een eerste voorwaarde is dat sprake moet zijn van een dreigend faillissement. Dit komt aan bod tijdens de homologatie. De schuldenaar kan ter herstructurering van de schulden zelf een akkoord voorbereiden en vervolgens aanbieden aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Om gebruik te maken van de WHOA moet de schuldenaar in een toestand verkeren waarin het redelijkerwijs is aan te nemen dat hij insolvent zal raken. Dit is ook opgenomen in de Memorie van Toelichting en vind je terug in artikel 370, eerste lid van de Faillissementswet. Dat luidt als volgt:

Als een schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, kan hij zijn schuldeisers en zijn aandeelhouders, of een aantal van hen, een akkoord aanbieden dat voorziet in een wijziging van hun rechten en dat door de rechtbank overeenkomstig artikel 384 kan worden gehomologeerd.

Verschil voor en na inwerkingtreding van de WHOA

Tot 1 januari 2021 gold dat voor een onderhands akkoord alle instemming van de betrokken schuldeisers moest zijn gegeven. Dit had tot gevolg dat een akkoord niet tot stand kon komen als er één enkele schuldeiser was die niet instemde. Het gevolg daarvan: levensvatbare ondernemingen die onnodig failliet gingen.

Met inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord is in deze wet een akkoordprocedure opgenomen op grond waarvan het akkoord (buiten surseance van betaling en faillissement) kan worden opgelegd aan schuldeisers en aandeelhouders, zelfs al stemmen ze tegen/stemmen ze niet in. Wel geldt dat het WHOA-akkoord redelijk en eerlijk moet zijn. Het dwangakkoord, zoals het ook wel wordt genoemd, is namelijk een ingrijpende maatregel. Dit wordt door de rechtbank getoetst.

Het WHOA-akkoord

De invulling van een WHOA-akkoord is ruim. Er is een grote vrijheid bij het bepalen van de inhoud van dit akkoord. Een akkoord kan bestaan uit een uitstel van betaling of het kwijtschelden van bepaalde vorderingen. Ook wordt soms de mogelijkheid om uitkeringen in natura te doen of aandelen te verkrijgen in een akkoord opgenomen.

Het doel van een WHOA-akkoord is tweeledig. Met een WHOA-akkoord wordt allereerst de mogelijkheid aan de schuldenaar geboden om de schulden te herstructureren en om een faillissement te voorkomen. Indien de onderneming niet wordt voortgezet, maar wordt beëindigd, dan kan met het WHOA-akkoord bovendien een gecontroleerde afwikkeling plaatsvinden. Dit vind je ook terug in de Memorie van Toelichting.

Memorie van Toelichting WHOA

In de Memorie van Toelichting WHOA is onder meer te lezen dat de WHOA tegemoetkomt aan een sterke roep uit de praktijk. Het zou ‘een belangrijke bijdrage leveren aan het reorganiserend vermogen van ondernemingen die in financiële problemen verkeren’, zoals in de MvT te lezen is. In de Memorie van Toelichting is het doel en de inhoud van de regeling opgenomen. Twee belangrijke punten uit de MvT verdienen extra aandacht.
De Wet homologatie onderhands akkoord ziet primair op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Zo wordt het reorganiserend vermogen van de ondernemingen versterkt, aldus de MvT. In Nederland ontbrak tot de inwerkingtreding een dergelijke wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Daarnaast is opgenomen dat de WHOA openstaat voor de afwikkeling van een onderneming zonder overlevingskansen. In dit geval vindt een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering plaats via het aangeboden WHOA-akkoord. Een zogenoemd liquidatieakkoord moet een beter resultaat voor de schuldeisers opleveren dan bij een faillissement, anders zal het liquidatieakkoord worden afgewezen.

Gratis vrijblijvend advies

WHOA-stappenplan

Zoals genoemd komt er veel kijken bij een WHOA-aanvraag. Volg onderstaande stappen om vanaf de voorbereiding tot na het akkoord de juiste koers te varen.

 1. Startverklaring deponeren
 2. Een conceptakkoord maken
 3. Conceptakkoord voorleggen
 4. Organisatie
 5. Verslag van de stemming
 6. Homologatieverzoek indienen
 7. Afwachten bezwaarperiode
 8. Uitspraak van de rechter

Stap 1: Een startverklaring deponeren

De eerste stap van het WHOA-stappenplan is het deponeren van een startverklaring. Dat is niet verplicht, maar vaak wel verstandig om te doen. Als je een startverklaring hebt gedeponeerd kun je bijvoorbeeld ook een afkoelingsperiode verzoeken. Tijdens die afkoelingsperiode kunnen schuldeisers dan bijvoorbeeld geen beslagen leggen. Je kunt die periode gebruiken om een conceptakkoord voor te bereiden.

Stap 2: Een conceptakkoord maken

Het eerste onderdeel van het WHOA-stappenplan is het maken van een conceptakkoord. Communicatie is in deze fase essentieel. Overleg met de schuldeisers en maak afspraken. Leg deze direct op papier vast. Laat de rechtbank weten dat je bezig met het maken van een akkoord. Je kunt hiervoor een verklaring afgeven bij de griffie van de rechtbank. Om het conceptakkoord duidelijk te houden is het verstandig om een structuur aan te brengen. Verdeel de schuldeisers en de aandeelhouders in diverse groepen of klassen. Doe dit aan de hand van rechten en afspraken.

Bij het maken van het conceptakkoord moet worden voldaan aan de richtlijnen uit artikel 374 en 375 van de Faillissementswet. Het akkoord moet alle informatie bevatten over de waarde die het heeft voor de schuldeisers en de waarde die overblijft bij een eventueel faillissement.

Stap 3: Het conceptakkoord voorleggen

In deze fase van het WHOA-stappenplan ga je het akkoord voorleggen aan de schuldeisers. In deze fase is het essentieel dat de schuldeisers voldoende tijd hebben om het conceptakkoord te bestuderen. De regel is dat schuldeisers minimaal 8 dagen de tijd moeten krijgen om het akkoord te bestuderen voordat over het akkoord gestemd moet worden.

Stap 4: Organisatie

Het organiseren van een stemming volgt nadat beide partijen op de hoogte zijn van het conceptakkoord. Voordat er uiteindelijk echt een stemming komt, kun je de rechtbank om extra controle vragen. Dit zorgt voor zekerheid van beide partijen. Om dit te doen moet je een advocaat inschakelen. Een advocaat kan dit verzoek indienen bij de rechtbank. Vervolgens kan er dan worden gestemd.

Stap 5: Verslag van de stemming

Nadat er gestemd is moet er binnen 7 dagen na de stemming een duidelijk verslag worden opgesteld. In dit verslag komt de uitkomst van de stemming te staan. Zowel de schuldeisers als de aandeelhouders krijgen dit verslag te zien. Verder komt er in het verslag te staan wie gestemd hebben en om welke geldbedragen het gaat.

Stap 6: Homologatieverzoek indienen

Nadat er gestemd is en er een verslag is uitgebracht kan de advocaat het homologatieverzoek indienen bij de rechtbank. Hieraan zitten kosten (griffierechten) verbonden. De rechtbank bestudeert het verzoek en homologeert het akkoord als geen sprake is van de afwijzingsgronden zoals deze in de Faillissementswet staan en wanneer uit het verslag blijkt dat twee derde deel van ten minste één klasse akkoord is gegaan met de stemming.

Stap 7: De bezwaarperiode voor de homologatiezitting

Binnen 8 tot 14 dagen na het verzoek tot homologatie van het akkoord vindt een zitting bij de rechtbank plaats. Tot de dag van de zitting kunnen de stemgerechtigden een met redenen omkleed bezwaar indienen bij de rechtbank tegen de homologatie van het akkoord.

Stap 8: Uitspraak van de rechter

Als alles goed is verlopen, zal de rechter akkoord gaan. Je kunt niet in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak en de betrokkenen moeten zich aan het gehomologeerde akkoord houden. Wanneer afspraken niet worden nageleefd, moet de schade daarvan worden vergoed.

Met dit WHOA-stappenplan weet je ongeveer waar je aan toe bent en welke acties je direct kunt ondernemen. Op deze manier kan het akkoord snel en zorgvuldig worden bereikt.

Gratis vrijblijvend advies

Toepassing WHOA bij (dreigend) faillissement

De WHOA kan worden toegepast om ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren, de mogelijkheid te bieden om de schulden te herstructureren. Op deze manier kan een faillissement worden voorkomen. Via de WHOA kan een onderneming ook gestaakt worden, dat heet een liquidatieakkoord. Als deze wordt aangenomen wordt in principe een faillissement voorkomen en vindt de afwikkeling van de onderneming via het liquidatieakkoord plaats. Maar door wie kan de WHOA precies worden toegepast?

Enkel de schuldenaar kan een WHOA-traject starten. Is de schuldenaar een rechtspersoon? Dan wordt deze vertegenwoordigd door het bestuur.

Na het starten van een WHOA-traject kan zowel de schuldenaar als derden aan de rechtbank een verzoek doen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Onder derden vallen schuldeisers en aandeelhouders. Maar ook de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kunnen een verzoek bij de rechter indienen om een herstructureringsdeskudige aan te wijzen. Alleen het deponeren van een startverklaring kan zonder medewerking van een advocaat, voor alle andere procedurele onderdelen in het WHOA-traject is een advocaat noodzakelijk.

Als een schuldenaar de procedure start kan hij zelf een akkoord aanbieden aan de schuldeisers. Als op eigen verzoek een herstructureringsdeskundige is aangewezen, zal de herstructureringsdeskundige het akkoord aanbieden aan de schuldeisers. De schuldenaar kan wel een voorstel voor een akkoord aan de herstructureringsdeskundige voorleggen met het verzoek deze aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan te bieden. Bij derden zal enkel de herstructureringsdeskundige het akkoord kunnen aanbieden.

Stemming

Niet iedereen kan stemmen. Alleen de betrokken schuldeisers en/of aandeelhouders mogen hun stem over het akkoord uitbrengen.

Toch failliet?

Is sprake van structurele financiële problemen en is de onderneming in de kern niet levensvatbaar? Of kan je niet (meer) aan de lopende verplichtingen voldoen? In dat geval kan je het faillissement van jouw onderneming aanvragen.

Dreigend faillissement? De Wet homologatie onderhands akkoord biedt een uitkomst!

De Wet homologatie onderhands akkoord kan bij een dreigend faillissement hulp bieden. Met inwerkingtreding per 1 januari 2021 wordt met deze regeling hulp geboden aan ondernemingen met levensvatbare bedrijfsactiviteiten, die dreigen failliet te gaan. Een faillissement kan in dat geval worden voorkomen en zelfs surseance van betaling hoeft niet te worden aangevraagd. Het is ook mogelijk om de onderneming gecontroleerd te staken door de WHOA, via een liquidatieakkoord.

Heb jij meer informatie nodig over de toepassing van de Wet homologatie onderhands akkoord of kun jij wel wat begeleiding bij het stappenplan gebruiken? Neem dan contact met ons op. Door een van onze advocaten in te schakelen kun je er gerust op zijn dat je de juiste juridische stappen zult nemen.

Gratis vrijblijvend advies