Surseance van betaling is zo gek nog niet

Uitgelegd door Jaap van der Meer

Surseance van betaling wordt door veel ondernemers gezien als het voorportaal van het faillissement. Terecht? Nee, vindt onze specialist Jaap van der Meer. Hij legt uit waarom uitstel van betaling een betere naam verdient. ‘Voor bedrijven in moeilijkheden is het vaak een béter alternatief dan het faillissement.’

Laten we uitgaan van een in de kern gezond bedrijf dat plotseling te kampen krijgt met een terugval in de omzet. De onderneming kan proberen het een tijd uit te zingen. Mogelijk veranderen de marktomstandigheden en trekt de omzet straks weer aan. Maar misschien heeft het bedrijf te weinig vet op de botten en kan het zich deze luxe niet permitteren. In dat geval zou het bedrijf kunnen proberen met de schuldeisers tot een vergelijk te komen. Nadat klip en klaar uiteen is gezet dat het bedrijf er beroerd voor staat, kan worden aangeboden twintig procent van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van het restant. Als dit voorstel zonder rechterlijke tussenkomst door de schuldeisers wordt geaccepteerd is er een onderhands akkoord gesloten. Wel is het zo dat één enkele schuldeiser het akkoord naast zich neer kan leggen en faillissement kan aanvragen. Dan is alle moeite voor niets geweest.

Bij surseance blijft de ondernemer aan het roer staan

Het bedrijf-in-moeilijkheden zou ook surseance van betaling kunnen aanvragen. In de regel wordt het verzoek daartoe door de rechtbank toegewezen. In dat geval wordt de surseance van betaling voorlopig verleend voor een periode van drie maanden. Na drie maanden kan de surseance na een crediteurenvergadering definitief worden verleend voor een periode van in beginsel anderhalf jaar. In die periode kunnen gewone schuldeisers geen betaling van hun vordering opeisen of faillissement aanvragen. Wanneer de rechter een afkoelingsperiode heeft afgekondigd, is het hen ook verboden om geen geleverde goederen op te halen. Bij aanvang van de surseance treedt een bewindvoerder aan die samen met de directie het te voeren beleid bepaalt. Een hele andere situatie dus dan bij een faillissement: daar raakt de directie de regie na de uitspraak volledig kwijt.

Hulp nodig bij je surseance?Wij helpen je graag!Gratis intake (vrijblijvend)

Schuldenlast verlagen met een akkoord in surseance

Een ander voordeel van een surseance van betaling is dat de directeur geen lastige vragen moet beantwoorden over de oorzaken van de financiële problemen in verband met mogelijke aansprakelijkheidsclaims. Samen met de bewindvoerder kan de ondernemer in relatieve rust proberen het bedrijf weer op de rails te krijgen. Hij kan daarbij ook proberen uitstel voor betaling van fiscale schulden te krijgen. Ook kan de directeur van de nood een deugd maken en de gewone (handels)schuldeisers een ‘akkoord in surseance’ aanbieden om de schuldenlast te verlagen. Anders dan bij het onderhands akkoord, kunnen schuldeisers die weigeren in te stemmen nu wettelijk worden gedwongen het akkoord te accepteren. Er is wel een voorwaarde: meer dan de helft van de schuldeisers die samen meer dan vijftig procent van de totale schuldenlast vertegenwoordigen moet vóór stemmen. Trekt de omzet weer aan en bestaat het vooruitzicht dat het bedrijf weer zelfstandig haar schulden kan betalen, dan kan/moet de bewindvoerder de surseance van betaling intrekken. Het bedrijf herkrijgt daarmee zijn zelfstandigheid. De onderneming komt financieel gezonder uit de surseance. Dus, de surseance van betaling is zo gek nog niet!