Aanvragen definitieve vaststelling NOW

De horeca. De evenementensector. De recreatiebranche. Als gevolg van de coronacrisis lijden veel bedrijven groot omzetverlies. Om de schade te beperken hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dankzij deze steun kunnen werkgevers hun personeel blijven doorbetalen. In een later stadium moeten zij hun omzetverlies wel kunnen onderbouwen en verantwoorden. Hoe gaat dat in zijn werk?

NOW 1

De eerste noodmaatregel, NOW 1, was gericht op bedrijven die in maart, april en mei 2020 omzetverlies leden. Vervolgens werd NOW 2 opengesteld voor ondernemers die in de periode van juni tot en met september 2020 zuchtten onder de coronamaatregelen. Sinds 1 oktober 2020 is NOW 3 van kracht. Deze NOW is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden: NOW 3.1 loopt van oktober tot en december 2020, NOW 3.2 van januari tot en met maart 2021 en NOW 3.3 van april tot en met juni 2021

Ondernemer schat zelf omzetverlies

De tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan de hand van een berekening die de ondernemer zelf maakt van het te verwachten omzetverlies. Het UWV keert tachtig procent van de te verwachten som aan omzetderving uit. De overheid beschouwt dit bedrag als een voorschot. Achteraf moet het bedrijf aangeven hoe hoog de werkelijke omvang van het omzetverlies is geweest. Mogelijk vindt er dan een correctie plaats. Als de schade groter blijkt te zijn, kan een bedrijf recht hebben op een aanvullende tegemoetkoming; wanneer het omzetverlies lager uitvalt, moet er worden terugbetaald. Lees meer over de NOW 2.0 en 3.0

Vraag je definitieve vaststelling aan!Begin direct met het regelen van je definitieve NOW vaststellingBegin direct

Verklaring bij aanvragen definitieve vaststelling

Op de website van het UWV kunnen ondernemers een aanvraag indienen om de hoogte van de subsidie definitief vast te laten stellen. Wanneer je een groot bedrag aan voorschot hebt ontvangen, moet je een verklaring van een accountant of een deskundige derde met de aanvraag meesturen. Verschillende criteria zoals het balanstotaal van de onderneming, het aantal personeelsleden en de omzet bepalen welke verklaring wordt vereist.

NOW-vaststelling: wat heb je nodig?

Voor het indienen van een verzoek tot definitieve vaststelling van de NOW-tegemoetkoming, heb je de volgende informatie nodig:

  • Periode waarover het NOW-voorschot is ontvangen
  • De daadwerkelijk gerealiseerde omzet in die periode
  • Het geschatte omzetverlies over die periode
  • Het daadwerkelijke omzetverlies
  • Een kopie van je bankafschrift
  • Loonheffingsnummer
  • De beslissing over je NOW-aanvraag

Kom je er niet helemaal uit? Doe dan nu de gratis quickscan en we helpen je vrijblijvend verder!

Juridisch advies zonder dure verrassingen achteraf

Heb je een vraag over NOW of over een heel ander aspecten van je rechten en plichten als ondernemer? Neem contact op. Wij bieden juridisch advies én oplossingen – tegen een vaste prijs. Zo weet jij dat jouw probleem wordt opgelost zonder onaangename dure verrassingen achteraf.

Doe de gratis Quickscan