De derdenverklaring en de accountantsverklaring

Heb jij van het UWV een NOW-subsidie ontvangen? De overheid beschouwt deze tegemoetkoming als een voorschot waarover je verantwoording moet afleggen. In veel gevallen moeten je cijfers worden gecontroleerd door een accountant of een deskundige derde. Wij leggen je uit hoe je een definitieve vaststelling moet aanvragen en of je een verklaring nodig hebt.

NOW: geen verklaring vereist

Ondernemers die een voorschot hebben gekregen van minder dan € 20.000 en recht hebben op een definitieve tegemoetkoming van minder dan € 25.000, hoeven geen verklaring mee te sturen. Binnen deze groep voert het UWV een eigen risicoanalyse en steekproefcontroles uit.

NOW: de verklaring van een deskundige derde

Ondernemers die een voorschot hebben ontvangen van tussen de € 20.000 en de € 100.000 en recht hebben op een definitief bedrag van tussen de € 25.000 en € 125.000, moeten een derdenverklaring meesturen. Bij een deskundige derde kan je denken aan een boekhouder of belastingadviseur die niet werkzaam is bij de onderneming die de aanvraag doet. De werkzaamheden van de derde bestaan met name uit het kritisch beschouwen van de cijfers van de onderneming. Ben jij een ondernemer die een derdenverklaring moet meesturen? Regel dit direct tegen een vaste prijs met behulp van een ervaren specialist!

Regel hier je derdenverklaringDe vakkundige en kritische blik op je definitieve aanvraagDerdenverklaring regelen

NOW: de accountantsverklaring

Gaat het om hogere bedragen? Dan moet met de aanvraag tot definitieve vaststelling een accountantsverklaring meegestuurd worden. Deze verklaring geeft een indruk van de betrouwbaarheid van de financiële administratie van de onderneming die de NOW heeft aangevraagd. Er zijn verschillende soorten accountantsverklaringen die variëren in de mate van zekerheid die zij bieden.

NOW: de samenstellingsverklaring

Bedrijven die (i) niet controleplichtig zijn en (ii) een voorschot hebben ontvangen van boven de € 100.000 en recht hebben op een definitief bedrag van tussen de € 125.000 en € 375.000, moeten een samenstellingsverklaring meesturen. Met deze verklaring stelt de accountant dat hij geen redenen heeft om te twijfelen aan de cijfers van de aanvraag. Veel ondernemers lopen tegen het feit aan dat de accountants volgeboekt zijn of hoge kosten in rekening brengen. Via blended.law/v/now-verklaring regel jij snel en tegen een vaste lage prijs jouw samenstelverklaring.

Samenstellingsverklaring regelen

NOW: de beoordelingsverklaring

Voor de volgende ondernemers is een beoordelingsverklaring vereist:

  • Je bent controleplichtig, hebt een voorschot ontvangen van boven de € 100.000 en hebt recht op een definitieve tegemoetkoming van tussen de € 125.000 en de € 375.000;
  • Je bent niet controleplichtig maar hebt recht op een definitieve tegemoetkoming van meer dan € 375.000.

Een beoordelingsverklaring biedt de controlerende instantie meer zekerheid dan een samenstellingsverklaring: de accountant voert nu meer controles uit om zich ervan te verzekeren dat de aanvraag niet op luchtfietserij is gebaseerd. Ook geeft de accountant een conclusie. Heb jij een beoordelingsverklaring nodig? Laat je bijstaan door een ervaren account tegen een vaste prijs via blended.law/v/now-verklaring!

Beoordelingsverklaring regelen

Deadlines aanvragen definitieve vaststelling NOW 1

Als je een tegemoetkoming uit NOW 1 hebt ontvangen, moet de derdenverklaring voor 23 maart 2021 naar het UWV zijn opgestuurd. De accountantsverklaring moet op 29 juni binnen zijn. Wacht dus niet langer en kom in actie. Doe de gratis quickscan en wij helpen je vrijblijvend verder!

Gratis Quickscan!