De samenstellingsverklaring

Ondernemers die NOW-subsidie ontvangen moeten na verloop van tijd hun aanvraag verantwoorden en een definitieve vaststelling aanvragen bij het UWV. Het verstrekte voorschot is gebaseerd op een door de ondernemer opgegeven schatting van het omzetverlies. Zodra de werkelijke omzetdaling bekend is, kan het tegemoetkomingsbedrag worden berekend waarop de ondernemer daadwerkelijk recht heeft. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot moet een ondernemer een derden- of accountantsverklaring meesturen. Wij leggen je uit hoe je jouw definitieve tegemoetkoming aan kunt vragen

NOW: wanneer een accountantsverklaring is vereist

Een accountantsverklaring biedt meer zekerheid dan een derdenverklaring. De accountantsverklaring is dan ook bedoeld voor ondernemers die een hoog voorschot hebben ontvangen. De NOW-regeling onderscheidt verschillende vormen van controle die alle drie zijn gebaseerd op standaarden uit de accountancy. De belangrijkste zijn de beoordelingsverklaring en de samenstellingsverklaring.

De beoordelingsverklaring is verplicht voor ondernemers die (i) wel controleplichtig zijn, een NOW-voorschot van boven de € 100.000 hebben ontvangen en recht hebben op een uiteindelijk bedrag van tussen de € 125.000 en € 375.000 of (ii) die niet controleplichtig zijn, maar recht hebben op een definitieve tegemoetkoming van meer dan € 375.000. ‘Controleplichtig’ betekent dat de jaarrekening gecontroleerd moet worden door een accountant.

Met een beoordelingsverklaring biedt een accountant een bepaalde mate van zekerheid als het aankomt op de financiën van een onderneming. De mate van zekerheid ligt hoger dan die van een samenstellingsverklaring. Een beoordelingsverklaring vereist meer werk en is daardoor aanzienlijk duurder.

NOW: wanneer een samenstellingsverklaring is vereist

De samenstellingsverklaring is verplicht voor ondernemers met een bedrijf dat niet controleplichtig is, die een voorschot hebben gekregen van boven de € 100.000 en recht hebben op een definitieve tegemoetkoming van tussen de € 125.000 en € 375.000. Eigenlijk is de juiste term voor deze verklaring de ‘aan assurance verwante opdracht’. Deze is te vergelijken met de samenstellingsverklaring die opgesteld wordt bij de jaarrekening. Daarom wordt voor de ‘aan assurance verwante opdracht’ ook de term samenstellingsverklaring gebruikt. In een samenstellingsverklaring verklaart de accountant dat de jaarrekening samen met het bestuur is opgesteld en dat er globaal is nagegaan of de jaarrekening overeenstemt met de werkelijk situatie. De accountant gaat uit van informatie die wordt aangeleverd door de onderneming zelf: hij kan dus maar een beperkte mate van zekerheid bieden. Normaal gesproken voert de accountant bij samenstellingsverklaringen geen aanvullende werkzaamheden uit, in het geval van de NOW-controles echter wel. De accountant moet namelijk nagaan of de aangeleverde financiële informatie voldoende kwaliteit heeft. De handtekening van de accountant geeft daarmee een bepaalde waarborg aan het UWV.

Is het voor jou nog niet duidelijk welke verklaring op je bedrijfssituatie van toepassing is: de derdenverklaring, de beoordelingsverklaring of de samenstellingsverklaring?

Doe de Gratis Quickscan

Verdere vragen

Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op en we helpen je vrijblijvend verder!

Contact
Geschreven door:

De samenstellingsverklaring

Samenstellingsverklaring (Regel het direct online!)
blended.law scoort 4.6 Ster - Google reviews