Wat is een vaststellingsovereenkomst en waar vind ik die?

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen twee of meer partijen die specifieke afspraken over een bepaald onderwerp willen vastleggen. Rechtsgebieden waar VSO’s worden gebruikt zijn het arbeidsrecht, fiscale recht en bijvoorbeeld mediation. Door het sluiten van een VSO zijn partijen contractueel gebonden en verplicht om zich aan de afspraken te houden. Verplichtingen kunnen dan ook afgedwongen worden. Daarbij is het ook mogelijk om weer van een VSO af te komen.

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld: verzekeraars

Een VSO wordt vaak gesloten tussen (de verzekeraars van) een aansprakelijke partij en een vereniging of stichting die een collectieve actie inzet. Bij een collectieve actie wordt er iets gerealiseerd waarbij alle betrokkene tegemoet gekomen worden. Een groep die allemaal dezelfde soort schade heeft ervaren, onderneemt samen actie om een bepaald resultaat te behalen. De schade afwikkeling en daarbij behorende afspraken moeten dan op papier komen. In de vaststellingsovereenkomst staan dus de voorwaarden van de schikking en eventuele afspraken over schadevergoeding. Deze moet dan nog wel langs de rechter voor goedkeuring.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst: Faillissementen

Een VSO wordt ook vaak gebruikt voor het uitspreken van een faillissement. Een curator mag dit doen in overleg met de schuldeiserscommissie en de goedkeuring van de rechter-commissaris. Een ander voorbeeld is dat werkgevers en werknemers een vaststellingsovereenkomst sluiten indien het duidelijk wordt dat de werkgever failliet gaat. In de VSO worden dan al afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de ontslagvergoeding. Dit betekent niet dat je 100% zeker wordt uitbetaald als het faillissement daadwerkelijk is uitgesproken, het vergroot alleen je kansen.

Meer weten over faillissementen? Klik hier.

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld: mediation

Bij mediation worden de eindafspraken vaak neergelegd in een VSO onder toezicht van een toegewezen mediator. Vaak wordt voor mediation gekozen als partijen in de toekomst nog door een deur moeten, maar ook financiële overwegingen spelen mee. Mediation is dan ook vaak goedkoper en efficiënter dan een juridisch proces en de daarbij behorende advocaatkosten.

Bekijk hier onze mediation-oplossingen.

Mediation producten
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld: ontslag

In het arbeidsrecht wordt ook vaak gekozen voor een VSO. Hier kan zonder tussenkomst van het UWV of de rechter een werknemer worden ontslagen met wederzijds goedvinden. Zorg wel, als werknemer, dat het VSO initiatief van werkgever afkomstig is. Is de vaststellingsovereenkomst initiatief werknemer dan vervallen o.a. de rechten op WW.

Deze overeenkomst wordt vaak gebruikt in een reorganisatie. Daarin wordt meestal eerst een beëindigingsvoorstel verstuurd aan de werknemer, waarover vervolgens wordt onderhandeld. Uiteindelijk sluiten werkgever en werknemer dan de VSO. Weten waar je op moet letten bij een beëindigingsvoorstel? Lees dat hier!

Hulp bij beëindigingsvoorstel
Vaststellingsovereenkomst opstellen of controleren

Een vaststellingsovereenkomst controleren of een vaststellingsovereenkomst checken is vaak aan te raden. Als de VSO namelijk ondertekend is, is deze bindend. Het is dus handig dat je precies weet waar je je aan verbindt en wat je precies mag afspreken in een VSO.

Bekijk hier een greep uit ons aanbod aan vaststellingsovereenkomsten.

Vaststellingsovereenkomst ontbinden

Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe je van een VSO afkomt. Je kan een ondertekende VSO ontbinden als er aan een paar vereisten is voldaan. Zo moet er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de andere partij – de andere partij leeft de gemaakte afspraken dus niet na. Het kan alleen bij beslissingen in vaststellingsovereenkomsten die reeds tot stand zijn gekomen: dit betekent dat haar inhoud vast ligt, ook al zijn de voorwaarden nog niet volledig vervuld en is zij op die grond nog niet van kracht geworden. Voor ontbinding van een VSO moet vaak de rechter worden ingeschakeld.

Verdere vragen

Heb jij een vraag of probleem met betrekking tot een algemene VSO, vaststellingsovereenkomst bij ziekte, of een vaststellingsovereenkomst laten beoordelen? Of wil je meer weten over hoe je van een vaststellingsovereenkomst af komt? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op via de telefoon, mail of onderstaande knop! Wij helpen je!

Neem contact met ons op

Meer lezen over wat blended.law is en hoe het platform werkt? Lees dit blogje.

Heb jij als werknemer een vraag over een VSO of beëindigingsvoorstel?

Bezoek dan onze pagina hierover! Je vind er alles wat je moet weten.Hulp bij beëindigingsvoorstel of VSO