Winstuitkering

Je hebt de term vast wel is langs zien komen: dividenduitkering. Een dividenduitkering wordt ook wel aangeduid als een winstuitkering. Dit is natuurlijk een erg fijne zaak: je onderneming doet het goed, en de aandeelhouders kunnen de vruchten ervan plukken. Deze aandeelhouders kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook een holding. Maar wat houdt een winstuitkering precies in en hoe werkt het?

Vaststellen jaarrekening

Bij een dividenduitkering wordt ‘winst’ uitgekeerd. De winst wordt berekend door het vaststellen jaarrekening. Dit wordt gedaan tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. In deze vergadering wordt ook besloten of er een dividenduitkering plaats zal vinden, of dat de winst in het bedrijf zelf blijft zullen. De dividenduitkering moet vervolgens goedgekeurd worden door het bestuur van de onderneming.

De winst wordt in het kort als volgt berekend. Een bedrijf realiseert een bepaalde omzet (dit is het bedrag dat een onderneming heeft verdiend in een jaar). Van deze omzet worden de kosten afgehaald. Het bedrag dat overblijft, de winst, kan vervolgens verspreid worden over de aandeelhouders door de dividenduitkering.

Belasting en de dividenduitkering

Als een onderneming een dividenduitkering doet, moet aangifte doen voor de dividendbelasting. Dit moeten gebeuren binnen een maand nadat de winstuitkering is gedaan. Als een aandeelhouder een dividenduitkering ontvangt, mag die de dividendbelastingen verrekenen met de inkomstenbelasting (of indien van toepassing, de vennootschapsbelasting).

Aansprakelijkheid bestuurders en aandeelhouders

Er hangt 1 gevaar aan een dividenduitkering. Komt een BV na de winstuitkering in de problemen met het betalen van schuldeiser, dan riskeert het bestuur dat toestemming heeft gegeven voor de dividenduitkering aansprakelijkheid. Het bedrag waarvoor de bestuurders dan aansprakelijk zijn kan hoger uitvallen dan het bedrag van de dividenduitkering.

De aandeelhouders die de winstuitkering hebben ontvangen die onterecht is uitgekeerd of zonder goedkeuring, moet het bedrag terugbetalen. Indien de aandeelhouder te kwader trouw de winstuitkering heeft aangenomen, is de aandeelhouder zelf ook aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan door de betreffende winstuitkering.